Dr Janusz Wąsowski

note /search

Aproksymacja redmokwadratowa dyskretna - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Metody numeryczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 574

Aproksymacja średmokwadratowa dyskretna. 5.1 Sformułować zadanie aproksymacji średniokwadratowej dyskretnej. Rozważyć przypadki aproksymacji typu wielomianowego i trygonometrycznego. • Aproksymacja średniookwadratowa dyskretna: j = (j o,j i...

Całkowanie numeryczne - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Metody numeryczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1113

Całkowanie numeryczne. 6.1 Co to jest kwadratura ? Omówić rolę funkcji wagowej p. Do przybliżonego obliczenia całki I(f) stosujemy wzory, zwane kwadraturami, w postaci: przy czym wspó...

Interpolacja - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Metody numeryczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1022

Interpolacja 4.1 Sformułować zadanie interpolacyjne Lagrange'a. Zadanie interpolacyjne Lagrange'a polega na znalezieniu wielomianu Ln, stopnia nie wyższego niż n spełniającego warunki interpolacji Ln(xi)=f(xi) dla i=0,l,..,n.

Rozwiązywanie równań nieliniowych i ich układów - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Metody numeryczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

Rozwiązywanie równań nieliniowych i ich układów. 3.1 Na czym polegają metody iteracyjne rozwiązywania rozważanego obecnie zadania numerycznego (dla przypadku skalarnego). Zdefiniować wykładnik zbieżności takich metod. Podać ten wykładnik dla metody: siecznych, stycznych, bisekcji. Metody iteracyjn...

Wyjaśnić pojęcia związane z błędem

  • Politechnika Warszawska
  • Metody numeryczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

Wyjaśnić pojęcia związane z błędem: • liczba przybliżona a jest to liczba różniąca się nieznacznie od dokładnej liczby A i zastępująca ja w obliczeniach • błąd bezwzględny Da liczby przybliżonej a nazywamy