Dr Janusz Rychlewski

note /search

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

  • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
  • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 2527
Wyświetleń: 8127

Wykłady zawierają następujące kwestie: przykład na zrozumienie teorii stopy zwrotu; stopa dyskontowa; stopa zwrotu; przykład na wyjaśnienie oczekiwanej stopu zwrotu; przykład opisujący ryzyko; średnie ryzyko portfela; liczenie wielkości zwrotu w wartościach nominalnych; nierówność trzebieszewa i...