Dr Janusz Raganiewicz

note /search

Rynki Finansowe Ragan

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rynki finansowe
Pobrań: 3269
Wyświetleń: 3269

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RYNKÓW FINANSOWYCH 1. Rynek to ogół zamierzonych i zrealizowanych transakcji ku p na-sprzedaży oraz warunków na jakich są one proponowane i dokonywane. Innymi sł o wy, rynek jest to stale dokonujący się w gospodarce proces, w ramach którego ludzie, tj. kup u jący i sprze...

Wykłady

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 1526
Wyświetleń: 4473

INWESTYCJE, ŚRODOWISKO INWESTYCYJNE, PROCES INWESTYCYJNY I. POJĘCIE I RODZAJE INWESTYCJI Najbardziej ogólna definicja: inwestycja jest zaangażowaniem środków gospodarczych w przedsięwzięcie gospodarcze mające na celu pomnożenie majątku właściciela poprzez przysporzenie określonych dochodów. Inna...

Rynki finansowe - zagadnienia wstępne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Rynki finansowe
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 3549

Rynek to ogół zamierzonych i zrealizowanych transakcji kupna-sprzedaży oraz warunków na jakich są one proponowane i dokonywane. Innymi słowy, rynek jest to stale dokonujący się w gospodarce proces, w ramach którego ludzie, tj. kupujący i sprzedający, decydują o tym co chcą sprzedać lub kupić i ...

Rynki Finansowe, Raganiewicz, testy, egzamin

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rynek finansowy
Pobrań: 5208
Wyświetleń: 13923

w niniejszym materiale zostały i poruszone i przedstawione przykłady liczbowe takich zagadnień jak: rynek pieniężny, transakcje międzybankowe, główni uczestnicy rynku pieniężnego, międzybankowy rynek depozytów i lokat, stawki referencyjne, cel obliczania stawek referencyjnych, rynek zbywalnych papie...

Rynki finansowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 1610
Wyświetleń: 6041

Zadania z testów. 1. Akcje: a. zatwierdzają udział w kapitale spółki z o. o. b. reprezentują prawa własności majątkowej c. przynoszą zmienny dochód d. SA niepodzielne 2. Spółka C, która wyemitowała dotychczas 2 mln akcji będzie emitować kolejną serię 1 mln akcji. Korzystając z prawa poboru ak...