Dr Janusz Niezgoda

Metoda reprezentacyjna cz. 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Niezgoda
 • Metoda reprezentacyjna
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3409

jpeg. Notatka to materiały z ćwiczeń zawierające rozwiązania zadań wraz z zestawami – treścią zadań. Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu metoda reprezentacyjna. Pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu. Przykład 1 Badaniu poddano partię kiełbasy ...

Metoda reprezentacyjna cz. 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Niezgoda
 • Metoda reprezentacyjna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3031

jpeg. Notatka to materiały z ćwiczeń zawierające rozwiązania zadań wraz z zestawami – treścią zadań. Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu metoda reprezentacyjna. Pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu. Przykład 1 Badaniu poddano partię kiełbasy ...

Zarządzanie jakością - dr Janusz Niezgoda wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Niezgoda
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 959
Wyświetleń: 9583

13-stronicowa notatka w formacie doc obejmuje dwa pierwsze wykłady z zarządzania jakością (dodatkowo na końcu wykładów przykładowe ćwiczenia z zarządzania jakością, ponadto wzory, wykresy i objaśnienia). W treści notatki można zapoznać się z następującymi tematami: rynek jako system relacyjny, racj...

Audit

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Janusz Niezgoda
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1603

AUDIT Istota auditu   Audit stanowi istotny  składnik sy stemu zarządzania jakością, jest najważniejszy m narzędziem wery fikującym zgodność sy stemu z wymaganiami normy . Zgodnie z normą terminologiczną  PN-EN  ISO  9000:2001:  sy stemy  zarządzania j akością.  Podstawy   i  term inologia, audit ...