Dr Janusz Grabowski

note /search

Rynki finansowe Uniwersytet Ekonomiczny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rynki finansowe
Pobrań: 392
Wyświetleń: 4571

...INSTRUMENTY: Obligacje - oprocentowanie, stopa zwrotu wymagana przez inwestorow, ratingi ( ocena prawdopodobienstwa bankructwa emitenta ), CDS ( ubezpieczenia dlugu nawypadek bankructwa emitenta ( kszt ubezpieczenia dlugu podawany w pkt. Im wiecej czy gorsza wyplacalnosc ) ) najwieksze ry...

Mikroekonomia - wykłady, dr Grabowski

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1673
Wyświetleń: 7028

W niniejszym materiale znajdują się notatki z wykładów mikroekonomii dr Grabowskiego, na których zostały poruszone następujące zagadnienia: ogólna charakterystyka ekonomii, kształtowanie się poglądów ekonomicznych, przedstawiciele szkół ekonomicznych, przedmiot ekonomii, pojęcie systemu ekonomiczneg...

Mikroekonomia - wykład cz.1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 581
Wyświetleń: 3409

jpeg. Notatka to wykłady i porusza takie zagadnienia, jak: ogólna charakterystyka ekonomii, etymologia nazwy, podmioty, pojęcie ekonomika, historia mikroekonomii, I prawo ekonomiczne – prawo Freshama-Kopernika, angielska szkoła klasyczna,

Mikroekonomia - wykład cz.3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2184

jpeg. Notatka to wykłady i porusza takie zagadnienia, jak: sposoby zabezpieczenia kredytów, instrumenty rynku kapitałowego, instrumenty podstawowe i pochodne, obligacje, akcje, opcje, transakcje terminowe, warranty, derywaty, segmenty rynku kapitałowego,

Mikroekonomia - wykład cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2065

jpeg. Notatka to wykłady i porusza takie zagadnienia, jak: koszty, zysk ekonomiczny i księgowy, koszty w długim i krótkim okresie czasu, próg rentowności, rentowność jednostkowych udziałów kapitałowych, funkcje rynku finansowego, funkcje pieniądza, transakcja gotówkowa, rynek w ujęciu mikroekono...

Wybrane metody i instrumenty pomocne w zarządzaniu łańcuchem dostaw...

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Działalność gospodarcza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2604

Koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która zakłada dostosowanie go do warunków gospodarowania panujących na rynku na drodze przekształceń organizacyjnych i funkcjonalnych. Jest procesem powolnym i ciągłym racjonalizacji całej organizacji jej stosunków z otoczeniem. Polega na wysmuklaniu,...

Aplikacje internetowe

 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
 • Aplikacja ogólna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2023

pdf, dotyczących aplikacji internetowych. Notatka składa się ze znaczników HTML, wymaganych na kolokwium zaliczeniowe.           <> <> <>  <  "   ">  <>   < ""> <>   < ""> <>   < ""> <>   <...

Wykłady z mikroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3311

Dokument ma 18 stron i porusza zagadnienia takie jak: kształtowanie się poglądów ekonomicznych, państwo idealne Platona, prawo Greshame/Kopernika, przedstawiciele szkół ekonomicznych, szkoła klasyczna, ekonomia neoklasyczna, ekonomia marksistowska, kierunek subiektywistyczny, szkoła keynesowska, sy...