Dr Janusz Cichy

note /search

Pytania testowe cz. 1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 2674
Wyświetleń: 3815

1. Wg ustawodawstwa polskiego subemitentem usługowym mogą być: a/ banki, zakłady ubezpieczeń, firmy inwestycyjne b/ fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, banki, firmy inwestycyjne c/ banki, firmy inwestycyjne 2. Wiodącym krajem na rynku s...

Bankowość - wykłady i ćwiczenia

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
  • Bankowość
Pobrań: 2009
Wyświetleń: 12740

...Instytucja finansowa – podmiot, nie będący bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawą działalności będąca źródłem większości przychodów polega na wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie objętym prawem bankowym. Najważniejsze czynności to nabywanie i zbywanie udziałów i akcji...

Finanse Przedsiębiorstw - Przedsiębiorstwo

  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 980
Wyświetleń: 1876

Dr. Janusz Cichy Finanse przedsiębiorstw Koszty kredytu kupieckiego Przykład 1. Przedsiębiorstwo zaciągnęło kredyt w wysokości 250 000 PLn na okres 5 lat. Oprocentowanie kredytu wynosi 10% w skali roku, policzyć wysokość rat kredytu, jeżeli kredyt będzie spłacany: W ratach malejących W ratach ró...

Pytania testowe cz. 2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 2485

1. Wg. uregulowań prawnych UE bankami inwestycyjnymi mogą być: a) instytucje kredytowe, firmy inwestycyjne b) firmy inwestycyjne, banki c) instytucje finansowe, firmy inwestycyjne 2. Bony komercyjne przedsiębiorstw się są emitowane w oparciu o ustawę: a) o swobodzie działalności gospodarczej b...

Pytania testowe cz. 3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 2023

Bank reprezentant w procesie emisji obligacji komunalnych to bank, który a/ posiada kapitał min. 10mln euro i nie wprowadza papieru wartościowego do obrotu b/ posiada kapitał min. 5mln euro i posiada nie więcej niż 10% akcji emitenta c/ jest to bank w formie spółki akcyjnej o kapitale co najmniej 5...