Dr Janusz Chrzanowski - strona 5

Równanie Bernuliego-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Równanie Bernuliego. Dotyczy ono przepływu cieczy doskonałej przez przewody o zmiennym przekroju. Wiąże ciśnienie i prędkość przepływu z przekrojem. Przekroje s 1 , s 2 . Prędkości przepływu v 1 , v 2 na wysokościach h 1 , h 2 . V 1 S1 s 2 h 1 v 2 h 2 W 1 -W 2 +Ep 1 -Ep 2 =Ek 2 -Ek 1 W 1 =p 1 s 1 v...

Ruch falowy-wzory

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1358

Ruch falowy ruch falowy - to transport czystej energii bez transportu masy; składa się z dwóch ruchów: - drgań harmonicznych cząsteczek ośrodka i ruchu postępowego (V,a) Podział fal...

Ruch falowy-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

RUCH FALOWY. Ruchem falowym nazywamy przenoszenie się zaburzenia w ośrodku. =Acost =Acos(t-kx) -wychylenie k- współczynnik proporcjonalności x 2 -x 1 = 2=(t-kx 1 )-(t-kx 2 ) różnica faz. K=(x 2 -x 1 )=2 k=2/ →=Acos2(t/T -x/) x- odległość dowolnego punktu od źródła fali. t/T- x/...

Serie widmowe atomu wodoru-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1309

SERIE WIDMOWE ATOMU WODORU. Jedna z podstawowych dróg poznania struktury atomów dowolnego pierwiastka jest badanie wysyłanego lub absorbowanego promieniowania. Pierwiastki w postaci gazu lub pary wysyłają promieniowanie o charakterystycznym ...

Studnia potencjalna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Studnia potencjalna. Zakładamy, że cząstka porusza się wzdłuż osi x, lecz energia potencjalna U szatki zależy od x w następujący sposób: U(x)=0 jeżeli 0  x  l. Wykres funkcji U(x) tworzy U(x)=U 0 jeżeli x  0 lub x 1 prostokątny dół...

Wektory-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

Wektory: Zmianę położenia punktu materialnego nazywamy przemieszczeniem. Jeżeli punkt materialny porusza się od położenia A do położenia B, jego przemieszczenie przedstawia linia prosta łącząca A i B; kierunek przemieszczenia można określ...

Wzór Plancka

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

WZÓR PLANCKA. Pierwszym z licznego grona badaczy, któremu udało się rozwiązać poprawnie zagadnienia promieniowania ciała doskonale czarnego był Max P. założył on mianowicie, że energia przypadająca na jeden stopień swobody

Zakaz Pauliego-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

ZAKAZ PAULIEGO. W atomie zachodzi wzajemne oddziaływanie elektronów. Powoduje to trudności w obliczaniu energii i poszczególnych elektronów , ale ich energie związane są z liczbami kwantowymi. Każdy elektron w atomie scharakteryzowany jest przez 4

Zasada zachowania pędu-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Zasada zachowania pędu. W odniesieniu do pojedynczego punktu materialnego drugą zasadę dynamiki zapisalibyśmy F= dp/ ∂ t. Dla układu punktów materialnych p 0 =p 1 +p 2 + d...

Zjawiska falowe-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Zjawiska falowe zjawisko Dopplera zjawisko odbicia i załamania się fali zjawisko interferencji fal (zjawisko nakładania się fal) zjawisko dyfrakcji Zjawisko Fermata - każda fala z punktu A do punktu B porusza się po takiej drodze, żeby czas jej przebycia był jak najkrutszy