Dr Janusz Chrzanowski - strona 4

Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierśc...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2730

Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona 1.TEORIA Światło jest mieszaniną wielu barw (promieni o różnej długości fali). W różnych obszarach warstwy, warunek wzmocnienia lub osłabienia będzie spełniony dla promieni o różnych długościach fal . W skutek tego ...

Drgania Harmoniczne-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

DRGANIA HARMONICZNE. Ruch drgający- ruch ciała zachodzący wokół stałego położenia równowagi. Zależność x(t) może być wyrażona różnymi funkcjami okresowymi. x =Acos (t+), A- amplituda, - częstość kątowa, t+ -faza drgań. Acos (t+) =A...

Postulaty Bohra-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

Postulaty BOHRA. W 1913 Niels Bohr zaproponował nowy kwantowy model budowy atomu. 1) Elektrony w atomie mogą krążyć tylko po pewnych `'dozwolonych'' orbitach, ale których moment pędu elekt...

Równanie Schrodingera-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

RÓWNANIE SCHRODINGERA Nie da się go wyprowadzić . Rangę ma taką jak II zasada dynamiki . Jest to zapis prawa przyrody. 1) przypadek gdy cząstka nie ma energii potencjalnej ( jeden wymiar ) E=E k =1/2*mv x 2 =p x 2 /2m x,U=0 U=Ep energia po...

Równanie Bernulliego-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Równanie BERNULLIEGO. Zakładamy, że ciecz płynie od przekroju S 1 do S 2 . Na górną powierzchnię S 1 działa siła parcia F 1 =p 1 S 1 , na dolną powierzchnię działa siła F 2 =p 2 S 2 . Siły w czasie dt wykonają pracę F 2 v 2 dt-F 1 v 1 dt=p 2 S 2 v 2 dt-p 1 S 1 v 1 dt=(p 2 -p 1 )*V V- rozważana obję...

Termodynamika-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

Termodynamika Termodynamika - zajmuje się procesami cieplnymi. Ciepło - przepływa od ciała o temperaturze wyższej do ciała o temperaturze niższej; forma przekazywania energii makroskopowa w wyniku zderzenia się cząstek; mierzymy w [J]. Temperatura - (skale: Celsjusza,

Zasada nieoznaczoności Heisenberga-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

Zasada nieoznaczoności Heisenberga. Jest konsekwencją falowo cząsteczkowej teorii materii. Zasada ta powstała ponieważ pewne cząstki ( elektrony, protony i inne) nie stosują się do praw

Zasada zachowania momentu pędu-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Zasada zachowania momentu pędu. Do wyjaśnienia bierzemy pod uwagę pojedynczy punkt. Moment sił F 1 działający na punkt materialny m masie m wyraża się wzorem M(F 1 )= m 1 r 1   =d w /dt  M(F 1 )= m 1 r 1 2 d w /dt `'r 1 ''wprowadzamy ...

Cykl Carnota-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

CYKL CARNOTA. R ozważania dotyczą maszyny wyidealizowanej, w której procesy są odwracalne. Maszyna ta wykonuje zamknięty cykl, po pewnej liczbie przemian wraca do stanu początkowego. Ciałem, które podlega pr., cyklicz jest gaz doskonały. Skł...

Dynamika-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

Dynamika I zasada dynamiki Newtona Jeżeli na ciało działa siła lub siły działające równoważą się to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Siły występujące w przyrodzie dzieli się na: działania ...