Dr Janusz Chrzanowski - strona 2

Generator-definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

Generator - wzmacniacz z dodatnim sprzężeniem zwrotnym wraz z spełnionymi warunkami fazy i amplitudy służący do wytwarzania przebiegów zmiennych bez konieczności doprowadzania z zewnątrz jakiegokolwiek sygnału pobudzającego. Warunek fazy mówi o tym aby w odpowiednim momencie włączać na chwilę klucz...

Halla zjawisko (efekt)

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 700

Halla zjawisko (efekt) , zjawisko powstania różnicy potencjałów U pomiędzy przeciwległymi ściankami półprzewodnika lub metalu w kierunku prostopadłym zarówno do kierunku przepływu prądu I, jak i do kierunku wektora indukcji zewnętrznego pol...

Komputerowa symulacja procesów fizycznych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

Komputerowa symulacja procesów fizycznych. 1. Krzywe Lissajous W trakcie gdy fale dźwiękowe nawzajem się nakładają, przy nieznacznie różniących się częstotliwościach, a ich amplitudy są równe, nietrudno zauważyć zjawisko zwane dudnieniem . Liczba dudnień przypadających na sekundę, czyli ich często...

Pętla histerezy magnetycznej

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1673

Wykaz przyrządów: Rdzeń ferromagnetyczny z dobranymi oporami R 1 i R 2 oraz kondensatorem C, Autotransformator, Oscyloskop, Amperomierz prądu zmiennego, Woltomierz napięcia zmiennego. Kolejność czynności: 1. Połączyć układ wg schematu. 1...

Prawa ilościowe elektrolizy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938

Prawa ilościowe elektrolizy Prawa te sformułował Faraday na podstawie eksperymentów przeprowadzonych w latach 1832-1833. Pierwsze prawo Faradaya Masa M wydzielająca się na elektrodzie jest proporcjonalna do przepływającego przez elektrolit ład...

Prawo Savarta-obliczenia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Pawe³ Górtowski Szczecin 10.05.2002 Ratownictwo gr. „c” Æ wiczenie nr 2 Temat: Wyznaczanie wzgl ê dnej przenikalno œ ci magnetycznej I. Opis teoretyczny 1. Pole magnetyczne wokó ³ przewodnika z pr ¹ dem. Linie pola magnetycznego w otoczeniu przewodu prostoliniowego, przez który p³ynie pr¹d elektr...

Sprawozdanie - Badanie zjawiska fotoelektrycznego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1890

Sprawozdanie Badanie zjawiska fotoelektrycznego Podstawy teoretyczne. Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne polega na zmianie stanu energetycznego elektronów wewnątrz ciał w wyniku absorpcji promieniowania elektromagnetycznego. Najczęściej chodzi tu o przejście elektronów z pasma podstawowego półprz...

Wyznaczanie charakterystyki termopary żelazo-miedź

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

Wyznaczanie charakterystyki termopary żelazo - miedź. We wszystkich przewodnikach, które mają elektronowy charakter przewodnictwa elektrycznego istnieje pewna ilość elektronów przewodnictwa zwanych też elektronami swobodnymi będących w termicznym, chaotycznym ruchu. Klasyczna teoria