Dr Janusz Chrzanowski

note /search

Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej - sp...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Fizyka
Pobrań: 924
Wyświetleń: 3437

Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej Podstawy teoretyczne. Siatkę dyfrakcyjną stanowi szereg szczelin umieszczonych w równych od siebie odległościach w nieprzezroczystym ekranie. W praktyce siatkę dyfrakcyjną otrzymuje się przez porysowanie płaskorównej płytki szklanej z...

Sprawdzanie prawa Stefana - Boltzmanna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Fizyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1498

Sprawozdanie Sprawdzanie prawa Stefana - Boltzmanna Podstawy teoretyczne. Padające na ciała promieniowanie jest w różnym stopniu odbijane, pochłaniane i przepuszczane. Jeśli podążający, odbity, pochłonięty i przepuszczony strumień promieniowania oznaczymy odpowiednio przez Φ Vo , Φ Vr , Φ Va , Φ V...

Fizyka - najważniejsze pojęcia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Fizyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 952

I zasada dynamiki : Istnieje taki układ, zwany układem inercjalnym, w którym ciało, na które nie działa żadna siła lub działające siły równowarzą się, pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem stałym prostoliniowym. II zasada dynamiki: Jeżeli na ciało działa siła niezrównoważona zewnętrzna (po...

Rezonans - definicja i opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Fizyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1295

1. Obwód rezonansowy jest obwodem elektrycznym , składającym się z kondensatora i cewki . W obwodzie tym zachodzi rezonans prądów (w równoległym ) lub napięć (w szeregowym ). Rezonans następuje wtedy, gdy reaktancje cewki X L i kondensatora X...

Wyznaczanie bezwzględnego współczynnika lepkości cieczy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

Doświadczenie 1. Wyznaczanie bezwzględnego współczynnika lepkości cieczy metodą Stockesa. Cel doświadczenia: wyznaczenie bezwzględnego współczynnika lepkości gliceryny. Przebieg doświadczenia: W doświadczeniu wykorzystano cylinder miarow...

Badanie efektu Halla

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1176

Badanie efektu Halla TEORIA: Zjawisko Halla polega na następującym fakcie: jeżeli przez płytkę o szerokości D i grubości d płynie prąd o natężeniu I i jeżeli tę płytę umieścimy w poprzecznym polu magnetycznym o wartości indukcji B to po między...

Badanie rezonansu w obwodzie prądu zmiennego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 854

Badanie rezonansu w obwodzie prądu zmiennego TEORIA: Obwód szeregowy - R, L, C połączone szeregowo Parametrem określającym jakość obwodu rezonansowego jest dobroć obwodu (stosunek reaktancji pojemnościowej lub indukcyjnej w rezonansie do opornoś...

Badanie widm atomowych przy pomocy spektroskopu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Fizyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1141

Sprawozdanie Badanie widm atomowych przy pomocy spektroskopu Podstawy teoretyczne. Spektroskop - urządzenie służące do badania i rejestracji widm. Są dwa podstawowe rodzaje spektroskopów: Pryzmatyczne - oparte na zjawisku rozszczepienia, tym spektroskopem było wykonywane ćwiczenie. Siatkowe - opa...

Badanie właściwości metali i półprzewodników

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Fizyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1204

Badanie właściwości metali i półprzewodników w zależności od temperatury. Dobre przewodnictwo elektryczne metali jest wynikiem występowania w nich dużej liczby elektronów swobodnych. Ze wzrostem temperatury opór właściwy metali czystych ...