Dr Janusz Andrzej Zymonik

note /search

Automatyzacja świata - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Etyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 861

Automatyzacja świata - zagrożenie czy szansa dla ludzkości. Moralny oraz etyczny wymiar zjawiska. Obecnie na świecie można zaobserwować wiele zjawisk które mają znaczący wpływ na jego funkcjonowanie oraz jego złożony balans. Niektóre pchają naszą c...

Ogólna problematyka umów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1358

Zasada swobody (wolności) umów jest jedną z najważniejszych reguł w stosunkach umownych. Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według własnego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Należy jednak mieć n...

Podmioty prawa cywilnego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1470

Podmiotami prawa cywilnego według przepisów kodeksu cywilnego są: osoby fizyczne osoby prawne. OSOBA FIZYCZNA Osobą fizyczną jest człowiek. Osoba fizyczna rozpoczyna swój byt prawny w chwili urodzenia, tj. odłączenia od ciała matki, a kończy go w chwili śmierci. Według obowiązującego w Polsce pr...

Podstawowe wiadomości o prawie - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 595

Prawo to system norm prawnych, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu. Moralność to zbiór zasad, które określają, co j...

Pojęcie czynności prawnych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

Do zdarzeń prawnych, które odgrywają w prawie cywilnym szczególną rolę, należą czynności prawne. Czynność prawna to taka czynność osoby fizycznej lub prawnej, która zmierza do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego przez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli. Istotną cechą...

Prawo rodzinne i opiekuńcze - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1302

Przepisy prawa rodzinnego zawarte są w ustawie z 25 lutego 1964 r. - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (KRO). I. MAŁŻEŃSTWO 1. ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA Małżeństwo może być zawarte wyłącznie pomiędzy kobietą a mężczyzną. Do zawarcia małżeństwa dochodzi poprzez złożenie przez nich, przy jednoczesnej obecnośc...

Prawo spadkowe - omówienie - Dziedziczenie ustawowe

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1134

Dziedziczenie ustawowe - dziedziczenie wg przepisów ustawy (głównie przepisów Kodeksu cywilnego) mające miejsce gdy spadkodawca nie sporządził testamentu lub testament jest nieważny albo gdy osoby powołane do dziedziczenia nie chcą l...

Prawo własności - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 826

Własność jest przede wszystkim kategorią ekonomiczną, oznaczającą określoną formę społecznego zawłaszczenia przez ludzi dóbr materialnych w procesie produkcji. Jeżeli stosunki własnościowe zostaną uregulowane przepisami prawnymi, mamy do czynienia z własnością w znaczeniu prawnym. Własność w znaczen...

Prawo cywilne i handlowe - zagadnienia egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1064

Przedmiot: PRAWO - PODSTAWY ZiM I rok ZAKRES TEMATYCZNY 1. Podstawowe wiadomości o prawie. Definicja prawa. Prawo a moralność. Praworządność. Świadomość prawna. Wykładnia prawa. Źródła prawa w Polsce. 2. Zakres prawa konstytucyjnego. Konstytucja jako ustawa zasadnicza. Monteskiuszowska zasada trój...

Analiza dokumentów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Systemy informacyjne w zarządzaniu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1190

ANALIZA DOKUMENTÓW PRZEDMIOT ANALIZY DOKUMENTY ORGANIZACJI są sformalizowanym odzwierciedleniem zachodzących w niej procesów realnych, decyzji i działań, a w ich wyniku zmian majątkowych, organizacyjnych, osobowych itp. OBIEG DOKUMENTÓW który uwzględnia: • przepisy prawne dotyczące zakładu oraz ...