Dr Janusz Andrzej Zymonik

Automatyzacja świata - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Janusz Andrzej Zymonik
 • Etyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 861

Automatyzacja świata - zagrożenie czy szansa dla ludzkości. Moralny oraz etyczny wymiar zjawiska. Obecnie na świecie można zaobserwować wiele zjawisk które mają znaczący wpływ na jego funkcjonowanie oraz jego złożony balans. Niektóre pchają naszą c...

Ogólna problematyka umów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Janusz Andrzej Zymonik
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1232

Zasada swobody (wolności) umów jest jedną z najważniejszych reguł w stosunkach umownych. Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według własnego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Należy jednak mieć n...

Podmioty prawa cywilnego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Janusz Andrzej Zymonik
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854

Podmiotami prawa cywilnego według przepisów kodeksu cywilnego są: osoby fizyczne osoby prawne. OSOBA FIZYCZNA Osobą fizyczną jest człowiek. Osoba fizyczna rozpoczyna swój byt prawny w chwili urodzenia, tj. odłączenia od ciała matki, a kończy go w chwili śmierci. Według obowiązującego w Polsce pr...

Podstawowe wiadomości o prawie - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Janusz Andrzej Zymonik
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Prawo to system norm prawnych, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu. Moralność to zbiór zasad, które określają, co j...

Pojęcie czynności prawnych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Janusz Andrzej Zymonik
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Do zdarzeń prawnych, które odgrywają w prawie cywilnym szczególną rolę, należą czynności prawne. Czynność prawna to taka czynność osoby fizycznej lub prawnej, która zmierza do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego przez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli. Istotną cechą...

Prawo rodzinne i opiekuńcze - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Janusz Andrzej Zymonik
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 329
Wyświetleń: 917

Przepisy prawa rodzinnego zawarte są w ustawie z 25 lutego 1964 r. - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (KRO). I. MAŁŻEŃSTWO 1. ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA Małżeństwo może być zawarte wyłącznie pomiędzy kobietą a mężczyzną. Do zawarcia małżeństwa dochodzi poprzez złożenie przez nich, przy jednoczesnej obecnośc...

Prawo spadkowe - omówienie - Dziedziczenie ustawowe

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Janusz Andrzej Zymonik
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

Dziedziczenie ustawowe - dziedziczenie wg przepisów ustawy (głównie przepisów Kodeksu cywilnego) mające miejsce gdy spadkodawca nie sporządził testamentu lub testament jest nieważny albo gdy osoby powołane do dziedziczenia nie chcą l...

Prawo własności - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Janusz Andrzej Zymonik
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

Własność jest przede wszystkim kategorią ekonomiczną, oznaczającą określoną formę społecznego zawłaszczenia przez ludzi dóbr materialnych w procesie produkcji. Jeżeli stosunki własnościowe zostaną uregulowane przepisami prawnymi, mamy do czynienia z własnością w znaczeniu prawnym. Własność w znaczen...

Prawo cywilne i handlowe - zagadnienia egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Janusz Andrzej Zymonik
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 882

Przedmiot: PRAWO - PODSTAWY ZiM I rok ZAKRES TEMATYCZNY 1. Podstawowe wiadomości o prawie. Definicja prawa. Prawo a moralność. Praworządność. Świadomość prawna. Wykładnia prawa. Źródła prawa w Polsce. 2. Zakres prawa konstytucyjnego. Konstytucja jako ustawa zasadnicza. Monteskiuszowska zasada trój...

Analiza dokumentów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Janusz Andrzej Zymonik
 • Systemy informacyjne w zarządzaniu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

ANALIZA DOKUMENTÓW PRZEDMIOT ANALIZY DOKUMENTY ORGANIZACJI są sformalizowanym odzwierciedleniem zachodzących w niej procesów realnych, decyzji i działań, a w ich wyniku zmian majątkowych, organizacyjnych, osobowych itp. OBIEG DOKUMENTÓW który uwzględnia: • przepisy prawne dotyczące zakładu oraz ...