Dr Janina Laudańska-Trynka

note /search

Bankowość - notatki - system bankowy

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
  • Bankowość
Pobrań: 791
Wyświetleń: 3640

Bankowość - System bankowy- jako ogniwo systemu finansowego państwa jest zespołem norm prawnych, instytucji i instrumentów spełniającym takie funkcje w gospodarce: zapewnienie mechanizmu gromadzenia środków finansowych i ich podziału pomiędzy różne przedsięwzięcia/ zapewnienie sposobów rozliczania ...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku wykłady

  • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 2478
Wyświetleń: 13370

Zarządzanie aktywami i pasywami definiuje się jako proces planowania, wdrażania i kontrolowania działań kształtujących wolumen, strukturę, jakość i płynność aktywów i pasywó...