Dr Jan Ziółkowski

note /search

Stale, staliwa i żeliwa-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1533

96 JW 7. Klasyfikacja stali* Klasyfikacji gatunków stali dokonuje się zgodnie z PN-EN 10020:1996 według składu chemicznego oraz wg ich zastosowania i własności mechanicznych lub fizycznych. Klasyfikacja stali według składu chemicznego - stale niestopowe (węglowe), - stale stopowe. Do stali ...

Miedź i stopy miedz-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1267

148 JW 8. Miedź i stopy miedzi Miedź jest metalem barwy czerwonawej, o gęstości 8,96 g/cm3 i temperaturze topnienia 1083°C. Można ją przerabiać plastycznie na zimno i na gorąco, ale w przypadku przeróbki na zimno następuje utwardzenie metalu (w wyniku zgniotu), które usuwa się przez wyżarzenie...

Właściwości transformatora trójfazowego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1029

Wstęp Celem ćwiczenia było zapoznanie z budową, zasadą działania, transformatora trójfazowego oraz sposobu wyznaczania ich sprawności. właściwościami Transformatory to urządzenia elektromagnetyczne przeznaczone do przetwarzania prądu przemiennego o jednym napięciu na

Zagadnienia z Infrastruktury Transportu (wodnego)-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 245
Wyświetleń: 959

Zagadnienia z Infrastruktury Transportu (wodnego) 1. Rodzaje i podział dróg wodnych. 2. Klasyfikacja dróg wodnych. 3. Składniki wodnego systemu transportowego. 4. Cechy techniczno ekonomiczne transportu wodnego. 5. Metody użeglownienia rzek (regulacja rzek, kanalizacja). 6. Kanały żeglugowe (...

Defekty struktur krystalicznych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

19 JW 2. 4. Defekty struktur krystalicznych Jak już powiedziano wyżej, siły międzyatomowe warunkujące spójność metalu są siłami przyciągania i odpychania. Trwałe rozłączenie atomów, czyli wywołanie złomu metalu jest uwarunkowane działaniem siły rozciągającej większej od maksymalnej wypadkowej ...

Krystalizacja metali-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1568

27 JW 2.5. Krystalizacja metali Proces przejścia ze stanu ciekłego w stan stały, w czasie którego następuje krzepnięcie ciekłego metalu w postaci kryształów, nosi nazwę krystalizacji. Aby krystalizacja mogła się rozpocząć, procesowi temu musi towarzyszyć zmniejszenie się energii swobodnej ukła...

Obróbka cieplna stopów żelaza-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1155

63 JW 5. OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA Związek mikrostruktury z własnościami mechanicznymi stali Własności wytrzymałościowe i technologiczne stali są związane z jej mikrostrukturą zależną w zasadniczy sposób od obróbki cieplnej, tj. od różnorodnych zabiegów cieplnych, którym stal podlegała. W...

Odkształcenie plastyczne i rekrystalizacja metali-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1162

30 JW 2.6. Odkształcenie plastyczne i rekrystalizacja metali 2.6.1. Skutki odkształcenia plastycznego Odkształcenie plastyczne metalu, które powstaje podczas deformacji na zimno, powoduje znaczną zmianę jego własności fizyczn...