Dr Jan Wieczorek

note /search

Wzory z fizyki - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

Transformacje Lorentza: x= Głośność dźwięku (w dB): v0 t c2 v0 2 1− 2 c t − x − v0 t t= v0 2 1− 2 c L = 10log Moc dzwięku: v0 2 c2 ∆t = ∆t0 1 − Amplituda drgań tłumionych w rezonansie: v0 2 c2 arez = Masa relatywistyczna: ...

Zadania z fizyki

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 798

FIZYKA. Wieczorek. 1. Na nieruchome ciało zaczyna działać siła. Po czasie t ciało to osiąga prędkość c/2. Znajdź przyspieszenie ciała w tym momencie. 2. Na ciało o masie m=2kg działają siły: Fh= -1/2x i F0=-2v, gdzie v i x to prędkość i położenie tego ciała. Znaleźć x(t) i v(t), jeśli x(0)=2m, v(0...

Enzymologia-notatki na kolokwium zaliczeniowe

 • Politechnika Wrocławska
 • Enzymologia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1960

Ćwiczenie 1 Oznaczanie stężenia białka Większość metod wymaga rozpuszczonych substancji, takich jak peptydów, białek, białek modyfikowanych potranslacyjnie (np. glikozylowane) lub białek modyfikowanych chemicznie (np. PEG-owanych). Kowalencyjna modyfikacja (glikozylacja lub PEGylacja) może specyfi...

Metody spektrofotoskopowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Enzymologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1008

Metody spektroskopowe Spektroskopia – badanie oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią. 1.1 Dualistyczna natura promieniowanie: • falowa (polaryzacja, załamanie, dyfrakcja, interferencja), • fotonowa (efekt fotoelektryczny). 1.2 Podstawowe wielkości opisujące promieniowani...

Żywność modyfikowana genetycznie-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Kultury tkankowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1148

W swojej prezentacji chciałbym poruszyć tak jakby 3 kwestie: co to jest GMO, dlaczego wokół tego tematu jest ciągle tylu szumu oraz chciałbym zaprezentować doświadczenia firmy produkującej w Polsce żywność modyfikowaną genetycznie. Zacznijmy od tego, czym jest GMO. Skrót ten pochodzi od słów: Genita...

Apoptoza-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Kultury tkankowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 973

Apoptoza Większość tkanek ma całe swoje linie rozwojowe, które w określonym momencie różnicowania się organizmu umierają w sposób całkowicie kontrolowany. Historia badań nad PCD rozpoczęła się w latach 60. Już wtedy było wiadomo, że śmierć...