Dr Jan Walkowiak

note /search

Reakcje utleniająco - redukcyjne

  • Politechnika Wrocławska
  • Chemia ogólna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1239

Stopień utlenienia - liczba elektronów, jaką by dany pierwiastek przyjął lub oddał gdyby utworzone wiązanie miało charakter jonowy. Jest to wielkość umowna stopień utlenienia: - tlenu : -2 (z wyjątkiem nadtlenków H2O2, Na2O2, ponadtlen...

Równowaga chemiczna i prawo działania mas- opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Chemia ogólna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 868

Stopień przereagowania : miara zaawansowania reakcji chemicznej gdzie: Stan równowagi W stanie równowagi chemicznej reakcje (w lewo i w prawo) przebiegają nadal, ale ich szybkości są jednakowe. Osiągnięta równowaga nosi charakter równowagi dynamicznej dla reakcji aA +bB  cC + dD Stała Kc (stała ró...

Szybkość reakcji chemicznych- opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Chemia ogólna
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1575

generalny wzór dla reakcji a∙A + b∙B + c∙C = ………. cA, cB, cc - stężenia substratów A,B,C cząsteczkowość reakcji wynosi wtedy a+b+c ale! często zdarza się, że współczynniki potęgowe nie wynoszą a,b i c tylko przyjmują inne wartości przyjmijmy α, β, γ. α, β, γ będą to rzędy reakcji w stosunku do

Układ okresowy pierwiastków

  • Politechnika Wrocławska
  • Chemia ogólna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1071

- Mendelejew „odkrycie” w roku 1869. Wykazał że istnieje współzależność pomiędzy masą atomową pierwiastka a jego właściwościami. Jeśli uporządkuje się pierwiastki wg wzrastających mas atomowych, to zauważymy, że ich

Urządzenia peryferyjne-notatki z wykładu

  • Politechnika Wrocławska
  • Urządzenia peryferyjne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1939

NOTATKI DO KOLOKWIUM Z URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 1. Czytniki OCR i OMR. Karty dla czytników i zasady realizacji odczytu. OCR (Optical Character Recognition) to technika rozpoznawania pisma. Często w jej ramach wydziela się jeszcze ICR (Image Character Recognition). Przy takim rozróżnieniu OCR to ...