Dr Jan Suszka

note /search

Organizacja a system-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 868

● Obiekt - wyodrębniony element rzeczywistości, posiadający pewien zestaw właściwości jednoznacznie go opisujących. ● w definicji informatycznej obiekt posiada: – atrybuty (dane opisujące obiekt) – metody (procedury operujące na atrybutach) System (gr. systema – rzecz złożona) zbiór obiektów, ...

Proces technologiczny-opracowanie - Przedsiębiorstwo

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Przedsiębiorstwo ● wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie organizacja prowadząca działalność gospodarczą w celu osiągnięcia zysku. ● podmiot gospodarczy produkujący i/lub sprzedający na rachunek właściciela produkty i/lub usługi, którego wyłącznym lub jednym z wielu celów jest osią...

Różne definicje strategii -opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1134

Różne definicje strategii ● „Strategia to kompletny plan; plan, który określa, jakie decyzje będą podjęte w każdej możliwej sytuacji" [Neumann, Morgenstern, 1944] ● „Strategia dotyczy stworzenia planu wojny, określenia poszczególnych kampanii wojennych oraz indywidualnych przedsięwzięć w i...

Motywacja i motywowanie-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658

● Co sprawia, że ludzie chcą pracować? ● Dlaczego czasami nie chcą? ● Czy są z natury leniwi czy pracowici? Motywacja i motywowanie ● Motywacja – stan gotowości człowieka do podjęcia jakiegoś działania. Obejmuje siły (cele, wyniki) tkwiące w człowieku lub oddziałujące na niego, które inicjują ...

Otoczenie organizacji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Struktura otoczenia przedsiębiorstwa ● Otoczenie dalsze - analiza otoczenia dalszego służy poznaniu potencjalnych trendów i możliwych kierunków rozwoju. ● Otoczenie bliższe - analiza otoczenia bliższego służy analizie sił istotnych dla domeny przedsiębiorstwa. Struktura otoczenia ● makroekono...

Struktura organizacji według Mintzberga-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2681

Struktura organizacji wg. Mintzberga Struktura organizacji ● Wierzchołek strategiczny – naczelne kierownictwo wraz z osobistym personelem pomocniczym ● Rdzeń operacyjny – pracownicy wykonawczy w obszarze działalności podstawowej. – zapewniają materiały do produkcji i/lub świadczenia usług, – w...

Symulacja-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

● Symulacja to technika imitowania działania całego systemu, bądź naśladowania jego konkretnego stanu, poprzez użycie odpowiednich modeli lub urządzeń w celu zdobycia określonych informacji Historia symulacji ● Pierwsze informacje dotyczące stosowania symulacji pochodzą ze starożytności. Były t...