Dr Jan Sobociński

note /search

Drążenie szybu-projekt

  • Politechnika Wrocławska
  • Eksploatacja podziemna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1813

Wydział Geoinżynierii Wrocław Górnictwa i Geologii Politechnika Wrocławska Projekt z EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ II Temat: Projekt drążenie szybu Wykonał Prowadzący Naprężenie pionowe w górotworze po zgłębieniu szybu. 1. Naprężenie pionowe w stropie j-tej warstwy niezawodnionej. [MPa] (1) gdzie :...

Projekt eksploatacji złoża systemem filarowo-komorowym-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Eksploatacja podziemna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2352

PROJEKT Z EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ ZŁÓŻ Temat: Projekt eksploatacji złoża systemem filarowo - komorowym ( J - 0 ) I. Warunki geologiczno-inżynierskie panujące w złożu. Złoże należy do grupy skał pochodzenia osadowego. Są to utwory trzeciorzędowe , które w wyniku wieloletniej sedymentacji ułożyły s...

Projekt techniczny oddziału eksploatacyjnego G II pole K 30-opracowani...

  • Politechnika Wrocławska
  • Eksploatacja podziemna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1799

Politechnika Wrocławska dnia Wydział Górniczy E.P.O. Projekt techniczny oddziału eksploatacyjnego G II pole K 30 Wykonał: CZĘŚĆ GÓRNICZA 1. Charakterystyka złoża i warunki geologiczne Opisywane złoże rudy miedzi zalega na głębokości -750 m.ppm. Jest to złoże osadowe o regularnej budowie, poziome...