Dr Jan Polak - strona 3

Roboty rozbiórkowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Polak
 • Zagadnienia bezpieczeństwa pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 854

Roboty rozbiórkowe 1. 1... Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. 2. Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 3. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączy...

Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Polak
 • Zagadnienia bezpieczeństwa pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych 1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni ro...

Miejsca pracy usytuowane w budynkach oraz w obiektach poddawanych remo...

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Polak
 • Zagadnienia bezpieczeństwa pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie 1. 1. Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. 2. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. 2. 1. Na czas układania podłóg i podłoży ...

Zagospodarowanie terenu budowy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Polak
 • Zagadnienia bezpieczeństwa pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Zagospodarowanie terenu budowy Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie 1. ogrodzenia terenu i Wyznaczenia stref niebezpiecznych 2. wykonania dróg, wyjść i przejść dla pies...

Wykład - rejestratory

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Polak
 • Miernictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392

Miernictwo Elektroniczne AiR mgr Wykład 14   Przyrządy do rejestracji, obserwacji i analizy sygnałów   Rejestratory       Oscylos...

Wykład - charakterystyka przyrządów pomiarowych

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Polak
 • Miernictwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 245

Miernictwo Elektroniczne AiR mgr Wykład 5 Ogólna charakterystyka przyrządów pomiarowych Analogowe przyrządy pomiarowe Pytania kontrolne Na czym polega systemowy opis działania przyrządów pomiarowych Czym różnią się przyrządy o przetwarzani...

Wykład - dokładność pomiarów

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Polak
 • Miernictwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 315

Miernictwo Elektroniczne AiR Wykład 4 Dokładność pomiarów (2) Deterministyczna i probabilistyczna interpretacja dokładności pomiaru Analiza wyników pomiarów Przykład 1 Przykład 2 Przykład 3 Przykład 4 lub: Pytania kontrolne Czym chara...

Wykład - prąd zmienny

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Polak
 • Miernictwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

Miernictwo Elektroniczne AiR mgr Wykład 12   Pomiary napięć i prądów zmiennych   Impedancja elektryczna             Pomia...

Wykład - sygnały pomiarowe

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Polak
 • Miernictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Miernictwo Elektroniczne AiR mgr Wykład 11   Sygnały pomiarowe i ich parametry   Sygnały pomiarowe           Parametry sygnałów elektrycznych                                   Pomiary częstotliwości, czasu i fazy   ...

Wykład - systemy pomiarowe

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Polak
 • Miernictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Miernictwo Elektroniczne AiR mgr Wykład 8 Systemy pomiarowe System pomiarowy Konfiguracje systemów pomiarowych Współpraca systemów pomiarowych Transmisja danych Interfejsy pomia...