Dr Jan Nowacki

note /search

Istota i zakres marketingu - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1393

ISTOTA I ZAKRES MARKETINGU Definicja marketingu * uogólniona praktyka * ciągłe zmiany * klasyczne oraz nowoczesne * zaczyna się długo przed pojawieniem się towaru i nie kończy się na sprzedaży * Powszechnie akceptowana filozofia prowadzenia biznesu i funkcjonowania przedsiębiorstwa, oparta n...

Komunikacja marketingowa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1183

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Komunikacja marketingowa a promocja * często stosowane jako synonimy * promocja – jednokierunkowa * komunikacja marketingowa – dwustronna (następuje opóźnione sprzężenie zwrotne) Narzędzia komunikacji...

Specyfikacja marketingu na rynku przedsiębiorstw - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1078

SPECYFIKA MARKETINGU NA RYNKU PRZEDSIĘBIORSTW B2B – Rynek zindywidualizowany * obejmuje wszystkie organizacje, które nabywają towary i usługi, które są następnie sprzedawane, wynajmowane lub dostarczane innym. B2C – Rynek masowy Różnice pomiędzy B2B – B2C * mniejsza liczba; więksi nabywcy * ...

Strategia cen - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1491

STRATEGIA CEN Istota i znacznie * tworzenie przychodów (pozostałe elementy marketingu-mix bezpośrednio to koszty) * spełnianie swojej funkcji poprzez przekazywanie informacji na temat relacji popyt-podaż * nierozłącznie związana z toware...

Strategia dystrybucji - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1176

STRATEGIA DYSTRYBUCJI Definicja dystrybucji * Zbiór decyzji, czynności i instrumentów związanych z przemieszczaniem produktów od wytwórcy do ostatecznego nabywcy. Cechy dystrybucji * zwiększa atrakcyjność oferty (poprzez zapewnienie jej obecności) * zapewnienie szerokiej gamy produktów * gen...

Strategia marki produktu - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1757

STRATEGIA MARKI PRODUKTU Definicja marki Nazwa, termin, znak, symbol, wzór lub ich kombinacja, mająca na celu identyfikację produktów i usług określonego sprzedawcy Znak towarowy * wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma plastyczna,

Strategia produktu - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1540

STRATEGIA PRODUKTU Produkt * podstawowy element marketingu-mix * produkt faktyczny * produkt podstawowy (rdzeń) * dodatkowe korzyści z produktu (produkt rozszerzony) Ph.Kotler- 5 poziomów produktu Przykład- Hotel * rdzeń produktu – nocleg * produkt rzeczywisty – pokój hotelowy z łazienką ...

Zachowanie się nabywców i segmentacja rynku - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1246

ZACHOWANIE SIĘ NABYWCÓW I SEGMENTACJA RYNKU Definicja potrzeby * potrzeba ludzka jest odczuwanym potencjalnym lub rzeczywistym brakiem czegoś Potrzeby uśpione * potrzeba ukryta – konsumenci nie zdają sobie sprawy z korzyści użytkowania danego produktu * potrzeba bierna – oszacowanie korzyści ...