Dr Jan Mojak

note /search

Papiery wartościowe - pojęcie, zakres, systematyka i źródła

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Prawo papierów wartościowych
Pobrań: 756
Wyświetleń: 3465

PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 1. Prawo papierów wartościowych - pojęcie, zakres, systematyka i źródła Prawo papierów wartościowych stanowi dział prawa, zawierający ogół regulacji dotyczących emisji i obrotu papierami wartościowymi oraz zasad realizacji praw wynikających z papierów wartościowych. ...