Dr Jan Malinowski

note /search

Zapotrzebowanie na moc cieplną - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Instalacje budowlane
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987

Podać normy i przepisy regulujące obliczenia zapotrzebowania na moc cieplną pomieszczeń ogrzewanych - Dz. U. Nr 75 z 15-06-2002 Poz. 690 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 W sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - PN-EN ISO 6946:1999 - Komponen...

Instalacje budowlane - pytania na egzamin

  • Politechnika Wrocławska
  • Instalacje budowlane
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1582

Zestaw pytań z przedmiotu „Instalacje budowlane” Przykłady Podać normy i przepisy regulujące obliczenia zapotrzebowania na moc cieplną pomieszczeń ogrzewanych Opisać metodykę obliczania zapotrzebowania na moc cieplną pomieszczeń ogrzewanych Opisać sposób obliczania strat ciepła przez przegrody p...

Klasyfikacje i rodzaje grzejników - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Instalacje budowlane
Pobrań: 56
Wyświetleń: 595

Klasyfikacje i rodzaje grzejników: Grzejniki konwekcyjne Grzejniki konwekcyjne ogrzewają pomieszczenie w wyniku grawitacyjnego przepływu masy powietrza wewnątrz radiatora grzejnika, w wyniku czego następuje jego ogrzanie. Przepływ grawitacy...