Dr Jan Łopato

note /search

Instrumenty polityki pieniężnej - Stopy procentowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 791

Instrumenty polityki pieniężnej: a) oddziaływanie na płynność bankową: stopy procentowe - określanie stopy procentowej stosowanej przez bank centralny przy udzielaniu pożyczek bankom komercyjnym; operacje otwartego rynku - działania polegające na kupowaniu i sprzedawaniu przez bank centralny papie...

KLASYFIKACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI PIENIĘŻNEJ

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1554

KLASYFIKACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI PIENIĘŻNEJ Rezerwy obowiązkowe - część rezerw pieniężnych, co do utrzymywania których banki są zobligowane prawem. Obejmują część rezerw zdeponowaną w banku centralnym oraz rezerwy w skarbcach własnych. Jako instrument wpływania na płynność bankową, kontrola pozio...

SYSTEMY GOSPODARCZE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1092

SYSTEMY GOSPODARCZE Forma i typ państwa tym własności (kto jest właścicielem produkcji) - publiczne - prywatne sposób podejmowania decyzji - scentralizowany - zdecentralizowany (wolny rynek) - tradycja *Jak porównywać ze sobą systemy gospodarcze? - tempo wzrostu PKB, DN - Human Developmen...

WOLNY RYNEK

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 833

WOLNY RYNEK Swobodna wymiana na rynku Wolne ceny: *Funkcja cen: - informacyjna - bodźce zachęcające do działania - podział dochodów w społeczeństwie Ceny mają charakter samoregulujący się i dążą do uzyskania stałego poziomu. Cena naturalna - ustalana na poziomie kosztu krańcowego Efektywnoś...

POLITYKA PIENIĘŻNA - kurs walutowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

~~POLITYKA PIENIĘŻNA~~ strategie tradycyjne - kontrola agregatów pieniężnych strategia bezpośredniego celu inflacyjnego - strategia polityki pieniężnej, w której bank centralny państwa wyznacza poziom inflacji na dany okres i z...

SYSTEM PODATKOWY

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

SYSTEM PODATKOWY *Czynniki kształtujące system podatkowy a) czynniki ekonomiczne właściwych źródeł podatkowych wybór wybór odpowiedniego momentu procesu gospodarczego właściwe i precyzyjne określenie podmiotu gospodarczego, który ma być objęty obowiązkiem podatkowym, oraz ustalanie właściwej wys...

HANDEL MIĘDZYNARODOWY - Konkurencja doskonała

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 553

HANDEL MIĘDZYNARODOWY ~argumenty za stosowaniem ceł: ~ *Konkurencja doskonała: ! Państwo powinno interweniować tam, gdzie nie działa konkurencja doskonała ! mechanizm nega...

INTERWENCJONIZM

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 119
Wyświetleń: 980

INTERWENCJONIZM ! Interwencjonizm - oddziaływanie na konsumpcję zmniejszając ją. *interwencja państwa - zapobieganie niedociągnięciom wolnego rynku Definicja interwencjonizmu: - to takie oddziaływanie na kapitał i ludzi, które będzie zmieniać ich decyzje (inaczej niż wynikało by to z zasad rynk...

PROTEKCJONIZM

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 882

PROTEKCJONIZM „polityka ochrony produkcji i handlu krajowego przed konkurencją zagraniczną, głównie za pomocą ceł nakładanych na przywożone towary oraz koncesji i zakazów” *Dlaczego państwo interweniuje? państwo chce osiągnąć wzrost gospodarczy wrócono do teorii Kenesya w celu stabilizacji sytu...