Dr Jan Lisowski - strona 2

Zjawisko relaksacji dielektrycznej - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Jan Lisowski
  • Dielektryki i magnetyki
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1463

Zjawisko relaksacji dielektrycznej - równania Debye,a, czas relaksacji Zjawisko relaksacji dielektrycznej jest zjawiskiem narastania lub zaniku polaryzacji dipolowej po włączeniu lub wyłączeniu zewnętrznego pola elektrycznego. Do opisu te...

Podstawy metrologii-pytania i odpowiedzi

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Jan Lisowski
  • Podstawy metrologii
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1379

1. Układ jednostek miar obejmuje: - wielkości podstawowe i pochodne 2. Wzorzec pierwotny ampera budowany jest jako: - waga prądowa 3. W bezpośrednich metodach pomiarowych: - wielkość porównywana i wzorcowa są tego samego rodzaju 4. Kompensacyjna metoda pomiarowa wykorzystuje: - wzorzec regulow...

Przewodnictwo - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Jan Lisowski
  • Dielektryki i magnetyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Mechanizmy przewodnictwa odpowiedzialne za prąd upływności w dielektrykach Jeśli dielektryk jest nieidealny tzn. σ0 (czyli istnieją w nim swobodne nośniki ładunku a tak jest zawsze w n...