Dr Jan Kultys - strona 2

note /search

Makroekonomia - egzamin, Kultys

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Makroekonomia
Pobrań: 1862
Wyświetleń: 10339

Są to same pytania bez odpowiedzi, jest ich w sumie 48 i dotyczą następujących zagadnień: PKB, model porfelowy, polityka pieniężna, polityka fiskalna, model Mundella- Fleminga, rodzaje bezrobocia, krzywa Phillipsa, koszty inflacji, deficy...

Powiązanie pomiędzy inflacją, bezrobociem i produkcją

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Makroekonomia
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1764

Makroekonomia Wykład 9 (24) 2004-04-19 POWIĄZANIE POMIĘDZY INFLACJĄ, BEZROBOCIEM I PRODUKCJĄ KRZYWA PHILIPSA sformułowana na podstawie doświadczeń przez nowozelandzkiego ekonomistę. [Prawo Okuna wiąże produkcję i bezrobocie (krótkookresowe...

Konspekt z Begga

  • Makroekonomia
Pobrań: 973
Wyświetleń: 3234

Dodatkowo w notatce znaleźć można również informacje takie jak: podaż pieniądza, popyt na pieniądz, równowaga na rynku pieniądza, mechanizm powrotu do punktu równowagi, zmian...