Dr Jan Kultys

note /search

Makroekonomia - Wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 1729
Wyświetleń: 3458

Makroekonomia Wykład 2 (17) 2004-02-23 POLITYKA FISKALNA - zmiana na rynku dóbr i usług: ∆G(+) — wzrost wydatków państwa Krótki okres: ↑ ↓ C = a + b ( 1 - t ) Y ↑ - s r ↑ ↓ I = e - d r ↑ ↓ ↓ NX = g - m Y ↑ - n r ↑ Długi okres: C K r 0 ; r ↑ NX K (…) …, to realne zasoby pieniądza spadają...

Makroekonomia - WYKŁAD 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 3605

Makroekonomia Wykład 3 (18) 2004-03-01 Popyt na pracę jest popytem pochodnym i zależy od popytu na dobra wytwarzane przez przedsiębiorstwo. Jeśli popyt na te dobra jest wysoki, wtedy istnieje potrzeba zwiększenia poziomu produkcji, aby za...

Makroekonomia - WYKŁAD 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 847
Wyświetleń: 1904

Makroekonomia Wykład 4 (19) 2004-03-08 Ceny mogą być kształtowane przez mechanizm popytowo - podażowy (rynkowy) lub też przez koszty (poziom kosztów) - one także określają poziom cen. Musimy się przyglądnąć strukturze kosztów. Jednym z czynników kosztów są płace. Dlatego mówimy o dostosowaniach ...

Makroekonomia - WYKŁAD 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2065

Makroekonomia Wykład 5 (20) 2004-03-15 Rodzaje bezrobocia (ze względu na jego źródło): frykcyjne strukturalne klasyczne keynesowskie (koniunkturalne). Ad.1. Przyczyna: zmiana miejsca zamieszkania przez ludzi (znalezienie nowej pracy wymaga czasu); a także ułomności fizyczne i psychiczne pewne...

Makroekonomia - WYKŁAD 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2044

Makroekonomia Wykład 6 (21) 2004-03-22 Kiedy występuje tylko bezrobocie naturalne to trzeba podjąć takie działania, aby to bezrobocie obniżyć. Te działania to np. zalecenia szkoły propodażowej - obniżenie rozpiętości pomiędzy płacami brutto i netto, czyli np. obniżenie krańcowej stopy podatku do...

Makroekonomia - WYKŁAD 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 917
Wyświetleń: 2905

Makroekonomia Wykład 7 (22) 2004-03-29 INFLACJA Mierniki inflacji: deflator PKB, ceny dóbr i usług (WZK - wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych). W WCK bierzemy także wartość towarów importowanych (tego nie ma w deflatorze PKB). Kolejna wyższość WCK nad deflatorem PKB to fakt, że deflator też m...

Makroekonomia - WYKŁAD 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2205

Makroekonomia Wykład 8 (23) 2004-04-05 Mówi się, że: „inflacja jest ciągnięta przez popyt lub pchana przez koszty.” Inflacja popytowa: popyt większy niż możliwości produkcyjne (czyli większy niż

Makroekonomia WYKŁAD 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 3017

Makroekonomia Wykład 1 (16) 2004-02-16 W gospodarce mamy do czynienia z dwoma efektami, które działają jednocześnie: efekt substytucyjny, efekt dochodowy. EFEKT SUBSTYTUCYJNY W momencie, gdy rośnie realna stawka płac, wtedy wzras...

Zagadnienia do egzaminu- Makroekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 1519
Wyświetleń: 5278

1.Wymień i opisz krótko sposoby mierzenia PKB.  2.Omów różnicę pomiędzy PKB potencjalnym a PKB rzeczywistym, PKB realnym a PKB nominalnym, PKB w c.c.p. i PKB  w c.r.  3.Dane są: 1.wydatki konsumpcyjne 2.subsydia państwa 3.czynsze 4. doch...

Makroekonomia - kolokwium, Kultys

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 2275
Wyświetleń: 8778

Pytań jest 11, na 5 z nich zostały udzielone odpowiedzi. Pytania dotyczą takich zagadnień jak: efekt wypierania w długim i krótkim okresie, szoki podaży i popytu, efekt tłumienia, dochód permanentny, mechanizm transmisyjny, efekt majątkowy, cykl dochodu permanentnego, model Keynesa a model klasyczn...