Dr Jan Kowalski

note /search

Dziesięciościan edukacji

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Pedagogika ogólna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Ściana edukacji Globalizacja Neutralny opis Świat: problemy globalne, wojny, zagrożenia środowiska naturalnego, wyczerpywanie się surowców energetycznych, podział na polityczne centrum i peryferie Etatyzacja To naród, państwo, jego suwerenność, ustrój, konieczność znalezienia miejsca w św...

Dom towarowy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

W swojej pracy omówi ę jedn ą z gie ł towarowych, z której s ł d ynie Antwerpia. Antwerpia to przepi ę kne belgijskie miasto z bogat ą histori ą W XVI wieku uchodzi ł . o za najwa ż niejsze i najbogatsze miasto handlowe Europy. Dzi ś to ...

Kraszewski - Irydion

  • Uniwersytet Łódzki
  • Historia filozofii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Gatunek: synkretyczny. Wstęp i Dokończenie są pisane prozą, dramat jest pisany prozą. Nie jest to więc klasyczny dramat, ale poemat dramatyczny, ujęty w ramę epickiego Wstępu i wizyjnego Dokończenia. Według Juliusza Kleinera: 1. Trzy imiona głównego bohatera: Irydion, Hieronim i Sygurd układają ...