Dr Jan Kolek

note /search

Podstawowe pojęcia i prawa chemii - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Chemia
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2002

2012-04-04 1 CHEMIA dr Przemysław Kolek Literatura i źródła: 1. Adam Bielański „Podstawy chemii nieorganicznej”, PWN 2010   2. L. Kolditz „Chemia nieorganiczna”. PWN 1994 2. P. W. Atkins, „Chemia fizyczna”, PWN  2001 3. Krzysztof Pigo...

Rozmiary, masa i budowa atomu - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Chemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1904

2012-04-04 1 Masa atomu Jednostka masy atomowej  - 1 unit (atomic mas unit, a.m.u.) Od 1961 r. przyjmuje się tzw. skalę węglową jednostki masy  atomowej, 1u (1 amu) jako: 1u = 1/12 masy obojętnego atomu węgla 126C MASA  ATOMOWA [g/mol] [u/ato...

Okresowość właściwości fizycznych pierwiastków - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Chemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 4025

2012-04-04 1 Materiały ze strony:  WebElements™ is http://www.webelements.com/ http://chemwiki.ucdavis.edu/ Promień atomowy,  gęstość, objętość atomowa Okresowość właściwości fizycznych  pierwiastków  Materiały ze strony:  WebElements™ is http://www.webelements.com/ Temperatura topnienia (związek z...

Wiązania chemiczne i budowa cząsteczki - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Chemia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2205

2012-04-04 1 WIĄZANIA CHEMICZNE  BUDOWA CZĄSTECZKI Wiązanie kowalencyjne  - wiązanie chemiczne między  atomami, tworzone za pomocą wspólnej pary  elektronów pochodzących od obu atomów. Gilbert Newton Lewis ( 1875 1946) – amerykański ...

Polimery, tworzywa sztuczne, polimery naturalne - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Chemia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3745

2012-04-04 1 POLIMERY,  TWORZYWA SZTUCZNE, POLIMERY NATURALNE Polimer  (gr.  polymeres  - wieloczęściowy, zbudowany z wielu części) – substancja chemiczna o bardzo dużej masie cząsteczkowej, składająca  się z wielokrotnie powtórzonych jednostek nazywanych merami. Podział ze względu na pochodzenie: ...

Termodynamika chemiczna - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Chemia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1197

2012-04-04 1 TERMODYNAMIKA CHEMICZNA Termodynamika -  dział fizyki zajmujący się badaniem energetycznych  efektów wszelkich przemian fizycznych i chemicznych, które wpływają na  zmiany energii wewnętrznej analizowanych układów.  Termodynamika zajmuje się  nie tylko przemianami cieplnymi, lecz także...

Zastosowania metod spektroskopii atomowej i molekularnej - wykład

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Chemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

2012-04-04 1 Spektroskopia przejść elektronowych  w zakresie ultrafioletu  i światła widzialnego UV/vis Obserwacja przejść: -elektronowych:   fazy skondensowane: ciecze i ciała stałe, duże poszerzenia  i przesunięcia  linii spektralnych na sku...

Dysocjacja elektrolityczna, kwasy, zasady, sole - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Chemia
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2191

2012-04-04 1 Svante Arrhenius  (1859 – 1927) szwedzki  chemik i fizyk,  DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA KWASY, ZASADY, SOLE Teoria dysocjacji elektrolitycznej (Arrhenius 1878 r.)  Dysocjacja elektrolityczna (dysocjacja jonowa)  – rozpad cząsteczek  chemicznych na jony  zachodzący pod wpływem rozpuszczal...