Dr Jan Kasprzak

note /search

Pytania na zaliczenie z optyki inżynierskiej

 • Politechnika Wrocławska
 • Fale i optyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

Henryk Kasprzak Pytania na zaliczenie z optyki inżynierskiej (część pierwsza) Równanie fali elektromagnetycznej, długość fali, częstotliwość. Transmitancja, gęstość optyczna i współczynnik absorpcji ośrodka. Współczynnik załamania i prawo załamania, dyspersja ośrodka. Pomiar współczynnika załama...

Ocena jakości odwzorowania-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fale i optyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 819

OCENA JAKOŚCI ODWZOROWANIA • Obliczenia podstawowych parametrów układu optycznego dokonuje się przy pomocy obliczeń paraksjalnych. • Wstępną korektę układu ze względu na wybrane aberracje można wykonać przy pomocy formalizmu Seidla. Wykorzystujemy dodatkowe warunki „korekcyjne” takie jak np. warun...

Oko-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fale i optyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1281

OKO • Oko ma kształt kuli o średnicy ok. 25 mm. a - twardówka; b - rogówka; c - soczewka oczna (dwuwypukła) zbudowana z materiału o zmiennym współczynniku załamania, średnio równym 1,437; d - ciało szkliste (bezbarwny płyn); e -

Falowa natura światła-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fale i optyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 693

FALOWA NATURA ŚWIATŁA • Aby uwzględnić wpływ, jaki ma falowa natura światła na zjawiska, które wyjaśnialiśmy dotąd na bazie optyki geometrycznej, musimy poznać mechanizm promieniowania fal przez źródła i ich detekcji przez odbiorniki. ...

Optyka geometryczna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fale i optyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1190

OPTYKA GEOMETRYCZNA Założenie: długość fali w porównaniu z innymi wymiarami, rozważanymi w zagadnieniu, jest bliska zeru. • Promień świetlny - linia wskazująca kierunek rozchodzenia się energii promieniowania - jest ona (w ośrodku izotro...

Polaryzacja-opracowanie - światło

 • Politechnika Wrocławska
 • Fale i optyka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1106

POLARYZACJA • Światło = fala elektromagnetyczna = wzajemnie prostopadłe pola E i H (w swobodnej przestrzeni: oba wektory są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali = fala poprzeczna). • Światło naturalne = źródła termiczne = izotropowy* rozkład poprzecznego pola elektrycznego (i magnetyczneg...

Układy optyczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fale i optyka
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1008

UKŁADY OPTYCZNE • Oko ludzkie jako przyrząd optyczny dysponuje pewną zdolnością do rozróżniania szczegółów, zwaną zdolnością rozdzielczą. Określa ona minimalna odległość mi...

Układ optyczny-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fale i optyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1267

UKŁAD OPTYCZNY • Układ optyczny to obszar o pewnym rozkładzie współczynnika załamania . Może to być zbiór powierzchni o skokowej zmianie współczynnika załamania, ograniczony obszar o ciągłej jego zmianie (ośrodki gradientowe) bądź kombinacj...

Soczewka gruba-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fale i optyka
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 2779

SOCZEWKA GRUBA • Gdy nie możemy zaniedbać grubości soczewki w stosunku do odległości przedmiotowej i obrazowej, musimy oprócz ognisk wprowadzić jeszcze dodatkowe wielkości charakterystyczne, które opiszą rzeczywisty układ optyczny takiej soczewki - bądź układu kilku soczewek. • Pojęcie płaszczyzn ...

Światło-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fale i optyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 812

OPTYKA to część FIZYKI, zajmująca się światłem: emisją (źródła); propagacją (= rozprzestrzenianiem się); absorpcją (= pochłanianiem przez odbiorniki, w tym OKO); tworzeniem obrazów (= odwzorowaniem). INŻYNIERIA OPTYCZNA to część TECHNIKI, zajmująca się praktyczną wiedzą związaną z budową przy...