Dr Jan Jaworski

note /search

Grafika inżynierska - opracowanie zagadnień

 • Politechnika Wrocławska
 • Grafika inżynierska
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 2716

1.Podstawowe pojęcia: Grafika - sposób przedstawiania za pomocą rysunku lub wykresu Inżynieria – umiejętność tworzenia artefaktów Geometria – nauka matematyczna badająca figury i stosunki przestrzenne 2.AKSONOMETRIA Aksonometria –rodzaj rzutu rownoległego, odwzorowanie przestrzeni na płaszczy...

Istota i cele strategicznego planowania marketingowego

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1169

istota i cele strategicznego planowania marketingowego. Strategiczne planowanie marketigowe to proces definiowania zakresu dzialalnosci i kierunków rozwoju przeds. Na podstawie analizy obecnosci i przyszlej sytuacji rynkowej. Proces ten zawiera mechanizm identyfikacji szans i zagorzen rynkowych or...

Misja przesiebiorstawa

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 77
Wyświetleń: 945

MISJA PRZEDSIEBIORSTWA Misja firmy to szczegolne uzasadnienie powodow istnienia firmy teraz i w przyszlosci. Dobrze opracowane misje firmy powinna obejmowac swoim zakresem osiem elementow Zagadnienia to prezentuja ponizsze rysunki: Klienci: kim sa klienci firmu Wyroby lub usługi: jakie głowne w...

Przygotowanie analizy sytuacji

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

PRZYGOTOWANIE ANALIZY SYTUACJI Istota i zakres analizy sytuacji Analiza sytuacji jest to istotny etap w procesie strategicznego planowania marketingowego. Jego celem jest gromadzenie informacji o stanie otoczenia oraz potencjale zasobowym firmy oraz ich analizy, który pozwala sformulowac kluczowe p...

Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem-ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 91
Wyświetleń: 882

Termin marketingu : dosłownie oznacza proces dostarczania na rynek. Najczesciej defi. się go jako proces społeczny nastawiony na zaspokojenie potrzeb i wymagań jednostek i organizacji w drodze wolnej wymiany w warunkach konkurencji produktów i usług dostarczających określene wartości dla nabywcy . ...

Strategiczna jednostka gospodarcza

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

STRATEGICZNA JEDNOSTKA GOSPODARCZA 1.Musi mieć zewnętrzny (nie może pracować wyłącznie na swoje potrzeby ), musi mieć okreslonych zewnetrznych klientów; wewnętrzny dostawca nie może być zdefinionany jako strategiczna jednostka gospodarcza. 2.Powinna mieć określonych zewnętrznych konkurentów z któ...

Istota zarządzania działalnością marketingową

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

STRATEGICZNE ZARZADZANIE I PLANOWANIE MARKETINGU Istota zarzadzania działalnościa marketingową Istota marketingu: marketing strategiczny i operacyjny Termin marketingu: dosłownie oznacza proces dostarczania na rynek. Najczesciej definiuje się go jako proces społeczny nastawiony na zaspokojenie pot...

Strategie marketingowe według Snoffa

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

STRATEGIE MARKETINGOWE WG. J.A. SNOFFA Macerz Ansoffa - wyznacza opcje strategiczne w perspektywie rynku/produkty na mozliwości rozwojowe przedsiębiorstwa określa 4 strategie rynków wykorzystywane do utrzymania i/lub zwiekszenia wielkosci sprzedazy i zysku. Bazowe strategie i penetracja rynku, rozw...

Strategie ogólne: :strategia lidera kosztowego, wyróżniania produktu (...

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2030

Strategie ogólne:strategia lidera kosztowego, wyróżniania produktu (oferty), strategia koncentracji (niszy rynkowej) Strat. Lid. Kosz.  źródłem sukcesu tej strategii jest utrzymanie kosztów na niższym poziomie niż konkurencja. Pozycja niskich kosztów wynika z prawa korzyści wielkiej skali produkcj...

Typy organizacji-opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

ORGANIZACJA FUNKCJONALNA - forma najczęściej spotykana w warunkach firm małych, średnich, ale wielkich jak np. browarach, wytwórniach napojów czy koncernach paliwowych. W organizacji tej służby zintegrowano podstawowe f. mark.: Planowanie strategiczne Planowanie produktu Badania marketingowe Sp...