Dr Jan Gaweł

Funkcja personalna i motywowanie w zarządzaniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jan Gaweł
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2751

FUNKCJA PERSONALNA I MOTYWOWANIE W ZARZĄDZANIU Funkcje personalne -inaczej zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem -zorganizowany zbiór działań nakierowanych na ludzi zatrudnionych w instytucji, zm...

Kontrola jako funkcja zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jan Gaweł
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

KOTROLA JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA (10) Kontrola- porównanie tego co jest wykonane z pewnym pożądanym wzorcem oraz korekta takich odchyleń od wzorca, które przekraczają próg tolerancji Cele funkcji kontrolnej -bieżąca orientacja co do zasadności sposobu, kierunku i stopnia zaawansowania realizacj...

Metody zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jan Gaweł
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 714

METODY ZARZADZANIA Metody zarządzania -zarządzanie przez komunikację -zarządzanie przez konflikt -zarządzanie przez cele -zarządzanie przez delegowanie uprawnień -zarządzanie przez wyjątki Zarządzanie przez komunikację -budowa i doskonalenie systemu stałego informowania pracowników o główny...

Modele zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jan Gaweł
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 672

MODELE ZARZĄDZANIA Modele zarządzania •Organizacja wirtualna •Zarządzanie zintegrowane •Organizacja ucząca się •Zarządzanie procesami •Organizacja sieciowa •Benchmarking •Outsourcing Organizacja wirtualna •Założenie – wytworzenie nowej wartości nie wymaga pracodawców i pracowników •Dynam...

Modelowanie struktur organizacyjnych przedsiębiorst

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jan Gaweł
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1239

MODELOWANIE STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Czynniki wpływające na kształt struktury organizacyjnej -obiektywne uwarunkowania sytuacyjne systemu -wola kadry kierowniczej -decyzje organizatorów, biorących pod uwagę te parametry Zasady organizacji i zarządzania Dyrektywy praktyczne na ...

Organizowanie jako funkcja zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jan Gaweł
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1155

Organizowanie Szerokie znaczenie -sekwencja działań prowadzących do utworzenia organizacji w znaczeniu instytucji oraz do nadania jej określonej struktury organizacyjnej Przykłady organizacji w szerokim znaczeniu: utworzenie nowego przedsiębiorstwa, strukturyzacja istniejącego, reorganizowanie...

Zarządzanie jako dyscyplina naukowa c.d

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jan Gaweł
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

Istota organizacji- definicje: -Organizacja jest systemem świadomie skoordynowanych działań lub sił dwóch lub więcej ludzi -Organizacja jest wielością części, z których każda dąży do osiągnięcia szczególmego celu, które utrzymują się dzięki wzajemnym powiązaniom jednocześnie przystosowując się ...

Zarządzanie jako dyscyplina naukowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jan Gaweł
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

ZARZĄDZANIE JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA Dziedzina nauki -Dziedzina nauki to grupa dyscyplin naukowych, trwale ukształtowana i wyodrębniona ze względu na potrzeby kierowania badaniami podstawowymi, kształceniem kadr naukowych i szkolnictwem wyższym, -w dziedzinach naukowych nadawane są stopnie i