Dr Jan Gaweł

note /search

Funkcja personalna i motywowanie w zarządzaniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3171

FUNKCJA PERSONALNA I MOTYWOWANIE W ZARZĄDZANIU Funkcje personalne -inaczej zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem -zorganizowany zbiór działań nakierowanych na ludzi zatrudnionych w instytucji, zm...

Kontrola jako funkcja zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1372

KOTROLA JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA (10) Kontrola- porównanie tego co jest wykonane z pewnym pożądanym wzorcem oraz korekta takich odchyleń od wzorca, które przekraczają próg tolerancji Cele funkcji kontrolnej -bieżąca orientacja co do zasadności sposobu, kierunku i stopnia zaawansowania realizacj...

Metody zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1064

METODY ZARZADZANIA Metody zarządzania -zarządzanie przez komunikację -zarządzanie przez konflikt -zarządzanie przez cele -zarządzanie przez delegowanie uprawnień -zarządzanie przez wyjątki Zarządzanie przez komunikację -budowa i doskonalenie systemu stałego informowania pracowników o główny...

Modele zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 847

MODELE ZARZĄDZANIA Modele zarządzania •Organizacja wirtualna •Zarządzanie zintegrowane •Organizacja ucząca się •Zarządzanie procesami •Organizacja sieciowa •Benchmarking •Outsourcing Organizacja wirtualna •Założenie – wytworzenie nowej wartości nie wymaga pracodawców i pracowników •Dynam...

Modelowanie struktur organizacyjnych przedsiębiorst

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1554

MODELOWANIE STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Czynniki wpływające na kształt struktury organizacyjnej -obiektywne uwarunkowania sytuacyjne systemu -wola kadry kierowniczej -decyzje organizatorów, biorących pod uwagę te parametry Zasady organizacji i zarządzania Dyrektywy praktyczne na ...

Organizowanie jako funkcja zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1421

Organizowanie Szerokie znaczenie -sekwencja działań prowadzących do utworzenia organizacji w znaczeniu instytucji oraz do nadania jej określonej struktury organizacyjnej Przykłady organizacji w szerokim znaczeniu: utworzenie nowego przedsiębiorstwa, strukturyzacja istniejącego, reorganizowanie...

Zarządzanie jako dyscyplina naukowa c.d

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 455

Istota organizacji- definicje: -Organizacja jest systemem świadomie skoordynowanych działań lub sił dwóch lub więcej ludzi -Organizacja jest wielością części, z których każda dąży do osiągnięcia szczególmego celu, które utrzymują się dzięki wzajemnym powiązaniom jednocześnie przystosowując się ...

Zarządzanie jako dyscyplina naukowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1183

ZARZĄDZANIE JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA Dziedzina nauki -Dziedzina nauki to grupa dyscyplin naukowych, trwale ukształtowana i wyodrębniona ze względu na potrzeby kierowania badaniami podstawowymi, kształceniem kadr naukowych i szkolnictwem wyższym, -w dziedzinach naukowych nadawane są stopnie i