Dr Jan Gajewski

note /search

Prawa w elektrotechnice - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

Prawo przepływu-Hdl=Hcosdl=I-całka liniowa natężenia pola mag.po zamkniętej drodze.Równa się I dla dowolnie wybranej drogi całkowania i dowolnego kształtu obwodu elektrycz. Obieg drogi całkowania należy przyjmować zgodnie z reguł...

Układy sterowania - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

Układy sterowania otwarty są to układy wykorzystujące połączenia przekaźników i styczników (Układy sekwencyjne następuje szeregowe uruchamianie urządzeń w-wielkość podawana y- sygnał sterujący obiektem włączającym xa - wielkość wyjściowa (zależy od zakłóceń) z- zakłócenia działające na obiekt (w...

Urządzenia elektromagnetyczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1134

Urządzenia elektromagnetyczne są to urządzenia statyczne , które działają na zasadzie indukcji elektromagnetycznej np: dławiki , transformatory , elektromagnesy , wzmacniacze .(mają uzwojenie na rdzeniu ferromagnetycznym ) w uz...

Transforamtor jedofazowy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1330

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA, SCHEMAT ZASTEPCZY TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Zasada działania Na rdzeń zamknięty wykonany z pakietu blach nawinięte są na dwa wzajemnie odizolowane od siebie i rdzenia uzwojenia. Uzwojenia te są po obu stronach obwodu magnetycznego Schemat transformatora jednofazowego

Praca równoległa transformatorów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2380

PRACA RÓWNOLEGŁA TRANSFORMATORÓW. W warunkach eksploatacyjnych transformatory bradzo często są łączone rownolegle. Jest to dopuszczalne tylko wtedy gdy: -napięcia wtórne w stanie jałowym są jednakowe -napięcia zwarcia są jednakowe -stosunek mocy znamionowych jest nie większy jak 1:3 -grupy połąc...

Pole magnetyczne - omówienie - Prawo Faradaya

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 175
Wyświetleń: 693

Pole magnetyczne -jedna z form występowania pola elektromagnet. Działająca jedynie na poruszające się ciała obdarzone ładunkiem elektrycznym, na ciała mające moment magnet Źródłami pola magnet. są ciała namagnesowane, przewodniki z prądem, poruszające się elektrycznie namagnesowane ciała. Pole magne...