Dr Jan Czajkowski

note /search

Podstawy statystyki

  • Uniwersytet Łódzki
  • Statystyka
Pobrań: 2135
Wyświetleń: 6342

Słowo STATYSTYKA wywodzi się od łacińskiego słowa STATUS oznaczającego „stan rzeczy”. W łacinie średniowiecznej słowa status używano dla opisania politycznego stanu rzeczy. Termin STATYSTYKA został wprowadzony w połowie XVII w. przez Gotfrieda Achenwalla, który rozumiał statystykę ja...