Dr Jan Bober

note /search

Polska Droga do kapitalizmu - Bezrobocie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Ekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3416

Są to notatki z wykładów z przedmiotu Ekonomia prowadzonego przez dr Jana Bobera. Materiały te są w formacie .doc i obejmują 16 ston tekstu. Na wykładach został w szczególności rozwinięty temat transformacji gospodarczej w Polsce, jej skutki społeczne, ekonomiczne oraz częściowo polityczne. Znajdzie...

Etyka zawowa

 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1848

WARTOŚCI ETYCZNE W MOIM ŻYCIU ZAWODOWYM - PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Czasy, w których żyjemy nie są łatwe. Wiele było już wizji i przepowiedni o upadku ludzkiego rodzaju, głoszących nadchodzący na przełomie wieków koniec świata i os...

Makroekonomia - podstawowe definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1897

Amortyzacja - zwana inaczej zużyciem kapitału trwałego, jest miarą szybkości zmniejszania się wartości istniejącego zasobu kapitału w danym okresie, będącego wynikiem jego fizycznego lub ekonomicznego zużycia. Automatyczny stabilizator - jest to taki mechanizm w gospodarce, który zmniejsza podatnoś...

Chemiczna analiza instrumentalna - atomizacja

 • Chemiczna analiza instrumentalna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1778

Atomizacja elektrotermiczna: Najczęściej stosowane są kuwety grafitowe. Budowa kuwety grafitowej: Rurka o długości 20-50 mm i średnicy wewnętrznej 4-6 mm W górnej części rurki jest otwór do wprowadzania próbki Próbki ciekłe dozuje się za pomocą mikropipetek, a objętości dozowane są w zakresie ...

Chemiczna analiza instrumentalna - blotting

 • Chemiczna analiza instrumentalna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1568

BLOTTING E lektrotransfer jest przenoszony na membrany: nitrocelulozowe nylonowe PVDF transfer DNA transfer RNA transfer białek Białka rozkładamy na żelu, przykładamy membranę i wszystko przechodzi na membranę, a żel pozostaje czysty. Transfer jest kompletny jak żel będzie całkowicie czyst...

Chemiczna analiza instrumentalna - dozowanie próbek c.d

 • Chemiczna analiza instrumentalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1211

Ogólne zasady dozowania próbek Cd. 5. Temperatura dozownika nie może być również za niska, ponieważ odparowanie składników próbek jest wtedy bardzo powolne w wyniku czego próbka jest wprowadzana do kolumny przez, przy czym piki są rozmyte, niesymetryczne, a rozdzielenie składników jest złe. 6.Pod...

Chemiczna analiza instrumentalna - eluzja, detektory

 • Chemiczna analiza instrumentalna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1687

Wypełnienie kolumny - w wysokosprawnej chromatografii cieczowej kolumnowej - rozmiar ziaren 5-10μm - cząsteczki mniejsze od 3μm nie są stosowane, gdyż powodują zbyt duże opory fazy ruchomej. Faza ruchoma - rodzaj i ilość rozpus...

Chemiczna analiza instrumentalna - interferencja

 • Chemiczna analiza instrumentalna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1162

Metody minimalizacji interferencji: Korelacja tła Wzorcowanie metodą dodatków Selektywna ekstrakcja oznaczanego pierwiastka Właściwy dobór kuwety grafitowej Wybór technik wprowadzania próbki Modyfikacja kuwety grafitowej Zastosowanie modyfikatorów matrycy METODY ELEKTROANALITYCZNE Podstawy...

Chemiczna analiza instrumentalna - metody chromatograficzne

 • Chemiczna analiza instrumentalna
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1981

Podział metod chromatograficznych: Podział ze względu na rodzaj fazy stacjonarnej: - chromatografia adsorpcyjna - fazą nieruchomą jest ciało stałe (adsorbent) - chromatografia podziałowa - fazą nieruchomą jest ciesz (naniesiona na nośnik) Podział ze względu na geometrie układu (tylko w

Chemiczna analiza instrumentalna - notatki z wyk_adów - elektorny

 • Chemiczna analiza instrumentalna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

Zasada działania FID Do działania detektora płomieniowo-jonizacyjnego konieczny jest wodór i powietzrze sprężone, które można w razie konieczności zastąpić tlenem. W detektorze spalany jest wodór, przy czym płomień znajduje się między dwoma elektrodami (niekiedy jedną z elektrod jest palnik). Je...