Dr Jan Beliczyński

note /search

Zarządzanie strategiczne - pytania na kolokwium

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 8680

Opracowane pytania na kolokwium z dr. Janem Beliczyńskim z przedmiotu Zarządzanie strategiczne. Notatka zawiera 11 stron. Pytania są następujące. Podaj istotę strategii dyferencjacji. Wyjaśnij co oznaczają symetryczne i asymetryczne bariery mobilności sektora ? podaj przykłady w tym zakresie. Co to ...

Proces zarządzania-wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2541

zagadnienia opracowane do egzaminu, UEK 4. Omów spółkę holdingową. To forma organizacyjna w której występuje spółka dominująca (kontrolująca) i spółka lub spółki zależne (kontrolowane). Dwie podstawowe odmiany holdingów: - dominacja kapita...