Dr Jan Beliczyński

Zarządzanie strategiczne - pytania na kolokwium

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Jan Beliczyński
  • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 903
Wyświetleń: 8176

Opracowane pytania na kolokwium z dr. Janem Beliczyńskim z przedmiotu Zarządzanie strategiczne. Notatka zawiera 11 stron. Pytania są następujące. Podaj istotę strategii dyferencjacji. Wyjaśnij co oznaczają symetryczne i asymetryczne bariery mobilności sektora ? podaj przykłady w tym zakresie. Co to ...

Proces zarządzania-wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Jan Beliczyński
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2450

zagadnienia opracowane do egzaminu, UEK 4. Omów spółkę holdingową. To forma organizacyjna w której występuje spółka dominująca (kontrolująca) i spółka lub spółki zależne (kontrolowane). Dwie podstawowe odmiany holdingów: - dominacja kapita...