Dr Jakub Marszałek - strona 2

Forfaiting - Etapy transakcji forfaitingu

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1134

Forfaiting Forfaiting z punktu widzenia idei produktu jest bardzo podobny do faktoringu. Jest usługą polegającą na tym, że ktoś nabywa nasze nieprzeterminowane wierzytelności (należności). Na tym jednak kończą się podobieństwa. Forfaiting nie ...

Sekurytyzacja aktywów - Uczestnicy

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

Istota i zastosowanie sekurytyzacji aktywów Sekurytyzacja występuje głównie w przedsiębiorstwach sektora bankowego. Polega ona na tym, że wierzytelności przedsiębiorstwa (należności) przekształca się w papiery wartościowe - wyłącznie obligac...

Finansowanie wewnętrzne

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Źródła finansowania przedsiębiorstwa - finansowanie wewnętrzne. Finansowanie wewnętrzne. Jest ono finansowaniem uzupełniającym. Finansowanie transformujące - transformowanie kapitału, jest to przemieszczanie celem zmiany jego rentowności wewnętrznej. Przychody ze sprzedaży - idea tego finansowania...

Średni ważony koszt kapitału (WACC)

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1050

Średni ważony koszt kapitału (WACC) Każda rozwijająca się firma korzysta jednocześnie z kilku lub nawet kilkunastu źródeł finansowania kapitału. W celu obliczenia wartości kosztu finansowania kapitału stosuje się średnio ważon...

Próg rentowności - Koszty stałe

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1176

Próg rentowności Próg rentowności - wielkość sprzedaży, która gwarantuje pokrycie wszystkich kosztów. Chcąc ustalić minimalną wielkość, przy której będzie nam się opłacało produkować należy porównać wartość sprzedaży z całkowitymi kosztami, jakie ponosimy. Punkt przecięcia prostych na wykresie ozn...

Pojęcie dźwigni ekonomicznej [operacyjnej i finansowej]

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 161
Wyświetleń: 784

Pojęcie dźwigni ekonomicznej [operacyjnej i finansowej] Dźwignia jest narzędziem, które służy do pomiaru efektywności przedsiębiorstwa. Może być ona dwojaka - finansowa lub operacyjna. Dźwignia operacyjna działa na konkretnym obszarze...

Analiza finansowa - Zarządzanie bilansem przedsiębiorstwa.

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476

Analiza finansowa Zarządzanie bilansem przedsiębiorstwa. Bilans składa się dwóch głównych obszarów: aktywów i pasywów (majątek i kapitał wykorzystywany do finansowania tegoż majątku). Aktywa składają się z majątku trwałego i majątku obrotowego. Pasywa natomiast zawierają kapitał własny (nie wiąże ...

Teorie struktury kapitału

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763

Teorie struktury kapitału Model Modiglianiego-Millera. Twórcy modelu założyli, że istnieje czysto teoretyczny stan w gospodarce (nierealny do wykonania) i na podstawie tego prostego, teoretycznego stanu zbudowali model struktury kapitału. Po czym z modelu tego odejmowali kolejne założenia rozszerz...

Teoria zarządzania dywidendą

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Teoria zarządzania dywidendą Koszt kapitału akcyjnego. Akcjonariusz może uzyskać dwojakie korzyści: Dywidenda - im wyższa dywidenda, tym większe obciążenie firmy i większy koszt kapitału oraz wyższe wymagania. Cena rynkowa z akcji - im wyższa tym mniejsze „ciśnienie” na dywidendę - firma może za...