Dr Jacenty Siewierski

note /search

Kultura-treści podstawowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Socjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1232

KULTURA Czynniki skłaniające jednostkę do życia społecznego • Instynkt społeczny • Rozum • Natura Człowiek jako istota społeczna • nie może żyć poza społeczeństwem • człowiek jest taki, jakie środowisko społeczne, w którym dojrzewa Fundamentalny wyróżnik człowieka • Zwierzę społeczne • Zwierzę t...

Osobowość-opracowanie tematu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1568

Osobowość - natura ludzka wzbogacona przez wpływ społeczny i kulturowy Osobowość to zespół trwałych cech każdej jednostki wpływających na jej postępowanie, wyrastających na podbudowie cech naturalnych, psychicznych, społecznych i kulturowych Składniki osobowości - Cechy biogenne: płeć, wzrost, bu...

Konflikty norm

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Socjologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1491

KONFLIKTY NORM - Zróżnicowana ocena w ramach jednej normy - Niezgodność różnych norm - Normy grup mniejszościowych - Nowe wzory sprzeczne z dotychczasowymi TYPY DEWIACJI W SPOŁECZEŃSTWIE - Dziwacy niegroźni dla otoczenia - Osobnicy przejawiający zachowania patologiczne - Przestępcy - Innowatorzy ...

Narodowość, organizacja, biurokracja-pojęcia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

Obiektywne kryteria przynależności narodowej a subiektywna więź narodowa - Autoidentyfikacja etniczna jednostki (np. poczucie niemieckie u Żyda w III Rzeszy) - Zakres przynależności (granic narodu) zdefiniowany przez tych, których przynależność jest niekwestionowana Etnocentryzm Wartościująca p...

Stratyfikacja społeczna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Socjologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1939

Stratyfikacja społeczna Najczęściej stosowany sposób opisania struktury społecznej ufundowany na teorii stratyfikacji. Uznaje się w jej ramach, że każde społeczeństwo jest i musi być uwarstwione, czyli złożone z warstw (klas) ułożonych w społeczeństwie hierarchicznie. Pozycje jednostek przynależn...

Ład normatywny

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1813

1. Ład normatywny • Społeczność pierwotna (plemienna) • Tradycyjna społeczność terytorialna (wspólnota) • Społeczeństwo tradycyjne, np. średniowieczne • Ruchy społeczne odwołujące się do ducha wspólnoty Przykłady historyczno-pol...