Dr Jacek Włsowski

Rozwiązywanie równań nieliniowych - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • dr Jacek Włsowski
  • Metody numeryczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

W1/2 str 1 Rozwi zywanie równa nieliniowych Niech f b dzie funkcj okre lon na przedziale [a,b]. Zadaniem jest znalezienie takiego α z tego przedziału, e f (α) = 0. Oczywi cie takich warto ci α mo e by wiele. Numerycznie, takie zadanie, rozwi zuje si zwykle metodami iteracyjnymi, tj. tworzymy ...

Rozwiązywanie układów równań nieliniowych - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • dr Jacek Włsowski
  • Metody numeryczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

str 4 W1/2 a) bisekcji : E = 1 ; p = 1, K = 1, b) siecznych : E = 1+ 5 2 ≅ 1.62 ; p = 1+ 5 , Κ = 1, 2 1 c) stycznych : E = 2 1+ K1 ; p = 2, K = 1 + K 1 Z omówionych trzech metod najni szy wska nik efektywno ci ma metoda bisekcji (zbie no tylko liniowa). Porównanie dwóch pozostałyc...