Dr Jacek Suchecki

note /search

Gazy doskonałe i półdoskonałe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Termodynamika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1344

LISTA 1 GAZY DOSKONAŁE I PÓŁDOSKONAŁE Prawo Bolye’a i Mariotte’a Gdy T = const, to p ⋅ V = const. Zad.1 Gaz doskonały znajdujący się pod ciśnieniem manometrycznym pm1 = 0,7 MPa zajmuje objętość V1 = 1,25 m3. Ciśnienie otoczenia wynosi ...

Praca absolutna, techniczna, użyteczna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Termodynamika
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3465

LISTA 2 PRACA ABSOLUTNA, TECHNICZNA, UśYTECZNA, CIEPŁO PRZEMIANY I WŁAŚCIWA POJEMNOŚĆ CIEPLNA, PIERWSZA ZASADA TERMODYNAMIKI Praca absolutna, techniczna, uŜyteczna Zad.1 Azot uległ zamkniętej odwracalnej przemianie. której obrazem w układzie pracy jest odcinek linii prostej, od stanu p1 = 1 ...

Przemiany odwracalne gazów doskonałych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Termodynamika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1169

LISTA 3 PRZEMIANY ODWRACALNE GAZÓW DOSKONAŁYCH: IZOBARYCZNA, IZOCHORYCZNA, IZOTERMICZNA, ADIABATYCZNA (IZENTROPOWA), POLITROPOWA, MIESZANA. Przemiana izobaryczna Zad. 1. 2 kmol N2 oziębiono izobarycznie przy ciśn. p=0,12 MPa od...

Termodynamika - test

 • Politechnika Wrocławska
 • Termodynamika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1148

Jeśli w równaniu p=hy p- oznacza ciśnienie, h- wysokość słupa cieczy manometrycznej, to y oznacza: A. Ciężar właściwy B. gęstość C. objętość właściwą 1 mm HG oznacza ciśnienie: A. 1 tor B. 1 torr C.1 tori Ciśnienie bezwzględne to: A. Suma ciśnienia otoczenia i nadciśnienia B. Algebraiczna suma ciśni...

I zasada termodynamiki-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Termodynamika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749

I zasada termodynamiki W układzie zamkniętym zawierającym ciało proste zmiana energii wewnętrznej równa jest sumie algebraicznej pracy oraz ciepła wymienianego z otoczeniem, o ile nie występuje zmiana energii kinetycznej oraz energii położenia układu.

II zasada termodynamiki-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Termodynamika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

II zasada termodynamiki Pierwsza zasada termodynamiki stwierdza, że w ogóle można zamienić ciepło na pracę, natomiast druga zasada podaje warunki, w jakich można zamienić ciepło na pracę oraz jak należy przeprowadzić proces, aby z danej ilości ciepła uzyskać maksymalną pracę. Trzy sformułowania II ...

Podstawowe pojęcia używane w termodynamice - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Termodynamika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1141

Podstawowe pojęcia używane w termodynamice 1. Układ termodynamiczny Substancja wypełniająca część przestrzeni ograniczonej powierzchnią materialną lub abstrakcyjną. Jeżeli ilość substancji w układzie jest stała, to układ jest zamknięty. Jeżeli przez powierzchnię ograniczającą przepływa substancj...