Dr Jacek Pacholik

Rynek pojedynczego dobra. Elastyczności.

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Jacek Pacholik
  • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2275

  1  ZESTAW PYTAŃ Z MIKROEKONOMII   Pytania do 1. Rynek pojedynczego dobra. Elastyczności.   * zadania trudne, ** zadania bardzo trudne  1.  Funkcja popytu na ksiąŜki wynosi D=400-4P natomiast funkcja podaŜy dana jest wzorem  S = 12P.  a)  Oblicz ilość oraz cenę równowagi na rynku ksiąŜek.  b)  Ile...