Dr Jacek Kowalski

note /search

Ustrojowe prawo administracyjne - komplet wykładów

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 1407
Wyświetleń: 5348

in. zagadnienia takie jak: administracja publiczna, cechy administracji, podział prawa administracyjnego, normy prawa materialnego, podział administracji publicznej, organ administracji publicznej, klasyfikacja organów adm. publicznej, kompetencje organów administracji publicznej. W notatce znale...

Podstawowe zagadnienia

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
  • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 623
Wyświetleń: 5376

Zawierają informację na temat podstawowych aktów prawnych normujących tą kategorię życia, klasyfikację ubezpieczeń oraz podział na grupy, a także funkcje podstawowych organów ubezpieczeniowych. W notatce można znaleźć również informacje takie jak: podstawy prawne,

Liberalizm a stosunek Papieża

  • Uniwersytet Opolski
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1449

Jak również omawia II Sobór Watykański. Wstęp + krytyka przed Leonem XIII Tematem naszego referatu jest "Stosunek Kościoła od Leona XIII do Jana Pawła II do liberalizmu". Chcemy Wam przedstawić jak na przestrzeni lat kształtowały się poglądy kościoła katolickiego do owej doktryny. Za ni...

Statystyka 21.10.2012

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
  • Statystyka
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2576

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: statystyka metematyczna, statystyka losowa, zderzenie losowe, rodzaje zmiennych losowych, rozkład zmiennej ciągłej. ...