Dr Jacek Kłosiński - strona 2

Układy kultury, procesy kulturotwórcze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1099

Klein doznający przyjemności „w polowaniu” w pracy w zabiegach o coś doznają przyjemności w konsumpcji (ucztowanie) McKannel zdobywcy - zaspakajają własne ambicje i cele , czerpią przyjemność z życia cierpiętnicy - osiągają cele ale tracą przyjemność życia aspiranci - nie osiągają własnych celów...

Kultura masowa - omówienie i definicje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1092

KULTURA MASOWA Pierwszy raz użył tego pojęcia Max Horkheimer 1 941 (szkoła frankfurcka) określenie to nie przyjęło się potem używa go Mc Donald W latach 40 pojawia się nowa sytuacja w kulturze (radio tv ) Pierwsze przejawy KM to pojawi...

Zróżnicowanie społeczne, a zróżnicowanie kulturowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

Krytyka KM źródła : nostalgia za przeszłością (konserwatyzm u krytyków KM) krytyka to pogarda cywilizacji przemysłowej. Pogarda wobec mas krytyka : KM jest czynnikiem manipulacji ekonomicznej , pobudza popyt; wytwarza sztuczne potrzeby Jest e...

Teoria konwergencji, dyfuzja, definicja kultury

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2310

Z ewolucjonizmu wyrosła Teoria konwergencji Teoria konwergencji - Adolf Bastian - zakłada ona że w podobnych warunkach podobne formy kulturowe mogą powstać niezależnie od siebie tzn. wynika to z tego że istnieje zasadnicze podobieństwo natur...

Kultura w wąskim i szerokim znaczeniu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 511
Wyświetleń: 12733

6. Szczególną rolę w całości kultury odgrywa język. G. KLEMM Kultura to wszystkie aspekty życia społecznego danej społeczności czyli jej obyczaje, rzemiosła i umiejętności. Życie domowe i publiczne w czasie pokoju i wojny, religia nauka i sztuka. określając kulturę jako ogół zjawisk przejawiający...

Kultura masy i typy homogenizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 154
Wyświetleń: 854

5.Kultura masowa Pierwszy raz użył tego pojęcia Max Horkheimer 1 941 (szkoła frankfurcka) określenie to nie przyjęło się potem używa go Mc Donald W latach 40 pojawia się nowa sy...

Kultura masowa.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1218

KULTURA MASOWA Pierwszy raz użył tego pojęcia Max Horkheimer 1 941 (szkoła frankfurcka) określenie to nie przyjęło się potem używa go Mc Donald W latach 40 pojawia się nowa sytu...

Nabywanie kultury - Aspekt filogenetyczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1463

NABYWANIE KULTURY w aspekcie filogenetycznym - przez gatunek ludzki wyprostowanie ciała , uwolnienie rąk szersze widzenie człowiek neandertalski(nie mówił) homo sapiens - rozwinięta krtań , rozwinięta strefa broki w mózgu (mowa i koordynacja ruchów)...

Uczestnictwo w kulturze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1120

UCZESTNICTWO W KULTURZE w ramach tych układów Uczestnictwo w K wg Andrzeja Tyszki jest to indywidualny udział w zjawiskach K czyli przyswajanie jaj treści ,używanie jej dóbr , podleganie obowiązującym w niej normom i wzorom, ale także tworzenie nowych jej wartości oraz odtwarzanie i przetwarzanie j...