Dr Jacek Kłosiński

Dynamika kultury.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1141

DYNAMIKA KULTURY Ludzie zaczynają się zastanawiać co w życiu przeważa: stałość czy zmienność. Świat się zmienia, zmieniamy się my, ale jednocześnie mamy poczucie własnej tożsamości W życiu społeczno-kulturowym następują zmiany przeobraże...

Opracowanie do egzaminu z socjologii kultury.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1883

1. Definicje kultury Trudności określenia s.k. wynikają przede wszystkim z wieloznaczności samego pojęcia kultury, z jego szerokiego i niejednolitego zakresu, ze szczególnego nasilenia postaw wartościujących odnoszących się do zjawisk objętych tym pojęciem oraz z różnorodności tych postaw. Wielozna...

Osobowość, a czynniki społeczno-kulturowe.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1043

OSOBOWOŚĆ A CZYNNIKI SPOŁECZNO-KULTUROWE Osobowość - kiedyś dusza , psyche Osobowość jest tylko naszą własnością , my tworzymy osobowość i osobowość tworzy nas. OSOBOWOŚĆ jest to układ stosunkowo trwałych cech i mechanizmów wewnętrznych które są zdeterminowane biologicznie indywidualnie i poprzez c...

Socjologiczne podejmowanie kultury

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

SOCJOLOGICZNE POJMOWANIE KULTURY Od niedawna datuje się zainteresowanie człowieka kulturą ale ona jako taka istniała od początków istnienia człowieka. Początek to starożytna Grecja (zasady estetyczne demokracja architektura, pyt o czł.- ...

Typy definicji kultury.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 126
Wyświetleń: 826

TYPY DEFINICJI KULTURY I ZAGADNIENIA W NICH AKCENTOWANE Def. Wyliczające - wymiana składników - są czytelna ale nie są domknięte logicznie (bez kryteriów) def historyczne -kładą nacisk na fakt dziedziczenia i rola tradycji def normatywne - K jest czymś co zobowiązuje i przymusza do zachowań def psy...

Układy kultury

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

UKŁADY KULTURY Kłoskowska - UK - powstałe z badań empirycznych pierwotny układ K - jest to układ najstarszy , od zawsze mała wspólnota ludzi którzy dobrze się znają swoistość - swojskość bezpośredni kontakt poszczególnych osób przechodniość ról nadawcy i odbiorcy role te są mało uregulowane jest to...

Zróżnicowanie społeczne, a zróżnicowanie kulturowe.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 140
Wyświetleń: 973

ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE A ZRÓŻNICOWANIE KULTUROWE Dotyczy to dwóch sfer współistniejących ale o nie zbadanych relacjach między nimi. Cech zróżnicowania społecznego : demograficzne (płeć wiek ) cechy społeczno zawodowe (wykształcenie zawód) cechy pozycji społecznej Cechy zróżnicowania kulturowego sy...

Socjologiczne pojmowanie kultury - Teoria Pufendorfa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

SOCJOLOGICZNE POJMOWANIE KULTURY Od niedawna datuje się zainteresowanie człowieka kulturą ale ona jako taka istniała od początków istnienia człowieka. Początek to starożytna Grecja (zasady estetyczne demokracja architektura, pyt o czł.-...

Kultura atrybutywna i dystrybutywna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1841

XX wiek Ralph Linton - Kultura jest konfiguracją wyuczonych zachowań i rezultatów zachowań których elementy składowe są wspólne członkom danego społeczeństwa i przekazywane w jego obrębie. Philip Bagby 1958 - K to sposób myślenia i odczuwania i zachowania a więc główne rodzaje aktywności i jej wyt...

Proces nabywania K - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

w aspekcie ontogenetycznym - nabywana przez jednostkę Pier Bourdieu - K to gwałt symboliczny (brak możliwości protestu przeciw wpływowi K). ;proces przekazu K nie jest jednak bez oporu , opór ten wynika z tego że wszystkie wzory K są amb...