Dr Jacek Kłopotowski

note /search

Egzamin z algebry

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Algebra
Pobrań: 98
Wyświetleń: 945

Egzamin poprawkowy z Algebry I zestaw A 12.02.2009 r. Proszę wybrać 5 zadań. Czas rozwiązywania - 90 min. 1. Oblicz (przedstaw w postaci kanonicznej) w = 1 i √ −√ 2 2 A = z ∈ Z : |z 2 − i| 2008 . Podaj interpretację graficzną zbioru |z 2 − w| . 2. Wyznacz moduły i części rzeczywiste r...

Test z algebry

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Algebra
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1022

Kolokwium z algebry II Imię i Nazwisko 1. Wyznaczyć bazę ortogonalną przestrzeni wielomianów stopnia nie większego od 2 z iloczynem skalarnym określonym wzorem . 2. Wyznaczyć rzut ortogonalny wektora x na podprzestrzeń W, gdzie: , . 3. Dla jakiej wartości parametru m∈R

Algebra - test wiedzy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Algebra
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

Imię i Nazwisko ALGEBRA I 1. Podać ilustrację graficzną zbioru 2. Wyznaczyć w zależności od wartości parametru rząd macierzy 3. Wykazać, że odwzorowanie , gdzie Z oznacza zbiór liczb zespolonych, określone wzorem jest przekształceniem l...

Egzamin - algebra

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Algebra
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: przekształcenie liniowe, wartości własne przekształcenia, wymiar przestrzeni liniowej, pierwiastki równania, suma pierwiastków równania....

Test z algebry

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Algebra
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: baza przestrzeni R3, odległość wektora x od podprzestrzeni x, równanie parametryczne prostej, iloczyn skalarny, równanie....

Test z algebry

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Algebra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: równanie parametryczne prostej k, wyznaczanie punktów, funkcjonał dwuliniowy, iloczyn skalarny, macierz diagonalna....

Test z algebry

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Algebra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: pierwiastki równania, iloczyn pierwiastków równania, baza uporządkowana, przekształcenie liniowe, wymiar przestrzeni X....

Test wiedzy z algebry

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Algebra
Pobrań: 133
Wyświetleń: 378

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: działanie dwuargumentowe, interpretacja geometryczna wzoru, przekształcenie liniowe, wartości własne przekształcenia, równanie....

Test z algebry

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: zdarzenia zależne, zdarzenia niezależne, wartość parametru, zmienna losowa, gęstość funkcji....