Dr Jacek Kalisz

note /search

Hazard statyczny - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Teoria układów logicznych
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2233

Ćwiczenie nr 3 Temat: Hazard statyczny. Ogólnie hazard definiowany jest jako niekorzystne zjawisko w układach cyfrowych, którego podłożem jest niezerowy czas propagacji (przenoszenia) sygnałów. Hazardem nazywamy błędne stany na wyjściach

Synteza układu synchronicznego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Teoria układów logicznych
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2051

Ćwiczenie nr 5 Temat: Synteza układu synchronicznego. Celem ćwiczenia 5 jest znalezienie różnic pomiędzy analizą a syntezą układu synchronicznego. W tym celu należy zaprojektować synchroniczny o jednym wejściu i dwóch wyjściach. Układ ten ma przekazywać jedynki nieparzyste na wyjście Z1, a jedynki...

Układy kombinatoryjne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Teoria układów logicznych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 791

Ćwiczenie nr 2 Temat: Układy kombinacyjne. Układ SN74151 posiada 8 wejść danych D0...D7, trzy wejścia adresowe A, B, C, wejście strobujące S oraz dwa komplementarne wyjścia Y i W. Adres wybiera jedno z wejść D0...D7. Stan wybranego wejścia pojawia się na wyjściu Y oraz w postaci zanegowanej na wyj...

Układ UCY 74194 - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Teoria układów logicznych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1190

Układ UCY 74194 Układ UCY74194 jest czterobitowym dwukierunkowym rejestrem przesuwającym, spełniającym wszystkie wymagane przez projektanta urządzeń lub systemów funkcje. Rejestr ma równoległe wejścia i wyjścia, szeregowe wejścia dla przesuwania w prawo i w lewo, wejścia rodzaju pracy ora...

Analiza układu synchronicznego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Teoria układów logicznych
Pobrań: 399
Wyświetleń: 945

Ćwiczenie nr 4 Temat: Analiza układu synchronicznego. Zadaniem przedstawianego układu jest wykrycie wystąpienie po sobie kolejno trzech stanów wysokich. W przypadku gdy nastąpi taka sekwencja - stan układu pozostaje wysoki aż do pierwszego niskiego stanu wejścia. Stan niski na wejściu resetuje cał...

Rejestr przesuwny SN74194 - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Teoria układów logicznych
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2254

Rejestr przesuwny SN74194 Układ scalony SN74194 jest 4 bitowym, uniwersalnym, dwukierunkowym rejestrem przesuwnym, do którego można wprowadzać dane zarówno szeregowo jak i równolegle. Do równoległego wprowadzania danych służą wejścia A, B, C i D. Układ posiada dwa niezależne wejścia szeregowego wpr...