Dr Jacek Drobnik

note /search

Podmioty prawa międzynarowowego

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 168
Wyświetleń: 854

PODMIOTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO Podmiotowość prawno międzynarodowa składa się z 2 elementów: zdolności prawnej oraz zdolności do działania (składa się z 4 elementów: a) zdolność traktatowa, b) prawo legacji (wysyłąnie i przyjmowanie przeds...

Tożsamość, ciągłość oraz sukcesja

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2233

Pytanie o tożsamość, ciągłość oraz sukcesję. Tożsamość państwa oznaczać będzie, że pomimo zmian terytorialnych, społecznych, ustrojowych lub ludnościowych państwo pozostaje nadal tym samym podmiotem prawa międzynarodowego....

Przedmiot praw człowieka

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

Przedmiot praw człowieka; 1 generacje - wolności fundamentalne i prawa polityczne i obywatelskie 2 generacja - gospodarcze, socjalne, kulturalne 3 generacja - prawa solidarności międzyludzkiej (np. prawo do zrównoważonego rozwoju) - najmłodsza, brak gwarantów prawnych 1 generacja - zobowiązan...

Idea sprawiedliwości

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1246

Idea sprawiedliwości powróciła podczas II wojny światowej. Osadzenie zbrodniarzy było jednym z celem wojny. Kluczowym dokumentem przyejtym w czasie II WŚ jest deklaracja moskiewska. Deklaracja z grudnia 1943 r. Deklaracja wszechmocarstw mówiących w imieniu społeczności miedzynarodowej. Ta deklrac...

Dzisiaj - Odejście od idei równości (klasycznej)

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 343
Wyświetleń: 595

Dzisiaj - Odejście od idei równości (klasycznej). Klasyczne prawo - potencjały państw były zbliżone, więc normy były jednakowe dla wszystkich. Mamy do cyznenia z różnymi regulacjami (bardzije praow regulacyjne) - stara się wyrównywać szanse uczestników obrotu na gruncie prawa morza. Obszary mors...

Obszary pasów przyległych

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 952

Dalej mamy obszary pasów przyległych (24 mile morskie OD linii bazowej) - tam państwo posiada kompetencje do ochrony państwowego systemu prawnego. Kompetencje w zakresie ochrony sanitarnej i fiskalnej państwa. Po raz pierwszy pas przyległy utworzył się w USA w czasie prohibicji - i z tego powodu ...

Zwierzchnictwo terytorialne

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2219

zwierzchnictwo terytorialne - Trail SMelter - ograniczenie wykonywania zwierzchnictwa terytorialnego Inne ograniczenia: demilitaryzacja - zakaz przebywania i stacjonowania na danym terytorium sił zbrojnych, także budowy i utrzymywania ...

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Zjednoczeni dla Pokoju

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1757

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego „Zjednoczeni dla Pokoju?” - 1950 r. REzolucj ZWIEŚZKAJĄCA kompetencje Zgromadzenia Ogólnego w sprawach pokoju i bezpieczeństwa. Zgromadzenie Ogólne zjamuje się wszystkim co wynika Karty, ale w sprawach pokoju i bezpieczeństwie kompetencje tego organu są ograniczone...

Organizacje pozarządowe - Rada Bezpieczeństwa ONZ

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1162

Organizacje pozarządowe współpracują poprzez Radę Gospodarczo-Społeczną z ONZ oraz współpracuje ta rada z organizacjami wyspecjalizowanymi (tj. organizacje powszechne powiązane z Narodami Zjednoczonymi szczególną umową, które upoważniają do współpracy wzajemnej.)Są one ściśle powiązane z NZ, ale ma...

Mechanizmy dyplomatyczne

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Mechanizmy dyplomatyczne: a) negocjacje - rokowania bezpośrednie, najbardziej naturalny sposób, do którego stronu najczęściej sie odwołują. Negocjacje muszą być prowadzone w dobrej wierze. Rokowania mogą być też prowadzone wielostronnie (ustnie czy poprzez wymianę not). Problem - czy przypadkiem...