Dr J. Stasiak - strona 6

System pieniężno - kredytowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1806

System pieniężno-kredytowy Pieniądz, jest to powszechnie akceptowany towar, służący do dokonywania wymiany produktów i usług. Pełni następujące funkcje: + jest środkiem wymiany (cyrkulacji), tzn. obsługuje transakcje kupna-sprzedaży + jest środkiem płatniczym (gdy płatność jest odroczona i nie n...

Teoretyczne koncepcje roli państwa w gospodarce - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2170

Teoretyczne koncepcje roli państwa w gospodarce. Nurt liberalny to ograniczenie roli państwa w gospodarce do niezbędnego minimum. Nurt interwencjonistyczny konieczność ingerencji państwa w gospodarce. Był przede wszystkim reakcją na niedoskonałości rynku. Były one dostrzegane od dawna, ale prawdziw...

Teorie neoklasyczne i keynesistowskie - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 546

Teorie neoklasyczne: - teoria plam na Słońcu, z XIX wieku (twórcą był Jevons), która wskazywała na zależność między występowaniem plam na Słońcu i kryzysami na Ziemi; tłumaczono to w następujący sposób: plamy, będące odzwierciedleniem zmian aktywności jądrowej Słońca wpływały na atmosferę ziemską, ...

Transakcje gospodarstw domoweych i przedsiębiorstw - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 287

Transakcje dokonywane przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa . GOSPODARSTWA DOMOWE PRZEDSIĘBIORSTWA - dysponują czynnikami produkcji, które dostarczają przedsiębiorstwa - otrzymują dochody od przedsiębiorstw w zamian za dostarczone czynniki wytwórcze - wydają dochody na dobra i usługi wyt...

Trzy główne teorie inflacji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2485

Trzy główne teorie inflacji: - monetarna; jej podstawą jest ilościowa teoria pieniądza i równanie Fishera. Vm i Y są stałe, zatem zmiany poziomu cen zależą od zmian ilości pieniądza w obiegu. Ponieważ ilość pieniądza w obiegu za...

Zachowania podmiotów rynkowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Zachowania podmiotów rynkowych Gdy podmioty w pełni antycypują (przewidują) przyszłą inflację to negatywne skutki inflacji są niewielkie, związane jest to z możliwością odpowiedniego dostosowania wielkości nominalnych do poziomu inflacji. Natomiast gdy inflacja pojawia się niespodziewanie ( więc ni...

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

Zagadnienia na egzamin: 1. Cechy rynku doskonałego 2. Czynniki determinujące popyt 3. Czynniki determinujące podaż 4. Cenowa elastyczność popytu 5. Mieszana celowa elastyczność popytu 6. Dochodowa elastyczność popytu 7. Cena równowagi rynkowej 8. Podaż i cena a czynnik czasu (to w poniedział...