Dr J. Stasiak

Kapitał własny - wykład - teorie kapitału

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

KAPITAŁ WŁASNY - to równowartość aktywów - środków własnych sfinansowanych przez właściciel firmy w momencie jej założenia. Makroekonomiczne pojęcie kapitału łączy się z zasobami pieniężnymi i rzeczowymi, które przynoszą dochód. Kapitał dzieli się na kapitał pieniężny i rzeczowy. Teoria ekonomii wy...

Aktywna polityka fiskalna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Aktywna polityka fiskalna polega na tym, że państwo ustala reguły polityki fikanej, łącznie z wartościami numerycznym (podatki itd.) i w miarę potrzeb zmienia te reguły i wartości numeryczne. Pozwala to szybko reagować na zmiany warunków działalności gospodarczej. W praktyce polityka ta ma istotą sł...

Aktywna polityka państwa na rynku pracy - opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 553

Aktywna polityka państwa na rynku pracy polega na tworzeniu warunków umożliwiających zatrudnienie bezrobotnych, a zwłaszcza tworzenie nowych miejsc pracy i dostosowywanie siły roboczej do obecnych i przyszłych potrzeb rynku pracy. Instrumentami makro-ekonomicznymi (zawartymi w polityce fiskalnej i ...

Bank centralny i instrumenty kontroli podaż pieniędza - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Bank centralny i instrumenty kontroli podaży pieniądza Funkcje banku centralnego: bank emisyjny posiada monopol na emisję pieniądza gotówkowego, żaden inny bank komercyjny nie może bić monet ani emitować nominałów funkcja banku banków zaop...

Bank centralny - wykład - funkcje

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 609

Bank centralny Funkcje, jakie pełni: + monopol na emisję pieniądza gotówkowego + jest bankiem banków, tzn. zaopatruje on banki komercyjne w pieniądz gotówkowy,, ustala rezerwy tych banków i udziela im pożyczek + jest bankiem państwa, tzn. że prowadzi rozliczenia z rządem, obsługuje budżet państw...

Budżet państwa - wykład - Budżetowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 462

Budżetem państwa nazywamy plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa. Jest on sporządzany na okres jednego roku kalendarzowego i zatwierdzany przez władzę ustawodawczą. Pełni trzy podstawowe funkcje: + fiskalną - gdy najważniejsze jest ściągnięcie danej kwoty pieniężnej do budżetu + redy...

Cło - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1358

CŁO jako elementarny instrument polityki handlowej Cło jest opłatą którą importer lub eksporter musi uiścić na rzecz budżetu państwa, przy dokonywaniu transakcji zagranicznej. Zazwyczaj cła są nakładane na import towarów choć niekiedy występują również cła eksportowe. Cła zwykle przyjmują postać p...

Cena i jej funkcje - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2058

Cena i jej funkcje. CENA obok popytu i podaży jest podstawowym elementem rynku bo od poziomu cen i relacji między cenami różnych towarów zależy wszystko co się dzieje na rynku. Funkcje ceny : agregacyjna - ponieważ ceny umożliwiają mierzenie zarówno nakładów jak i efektów co tworzy warunki do prow...

Cykl a wzrost gospodarczy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 462

Cykl a wzrost gospodarczy Poziom dochodu narodowego (D, D1) faluje tzn. przemiennie rośnie i spada, lecz na ogół po każdym cyklu znajduje się na wyższym poziomie niż poprzednio. Wahania odbywają się więc nie wokół linii równoległej do osi odciętych, lecz wokół linii wznoszącej linię tę będącą grafi...

Cykliczny rozwój gospodarki i fazy kryzysu - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 539
Wyświetleń: 4732

Cykliczny rozwój gospodarki Historia rozwoju gospodarki dowodzi, że w gospodarce rynkowej takie agregatowe wielkości jak np. dochód narodowy, produkcja, konsumpcja, zatrudnienie i inwestycje nie rosną równomiernie. Ich tempo wzrostu charakteryzuje określonymi wahaniami. Te okresowe zmiany poziomu a...