Dr Izabela Szupejko

note /search

Definicje do egzaminu

 • Politechnika Śląska
 • Makroekonomia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 798

AGREGACJA - łączenie danych dotyczących szczebla mikro. co pozwala uzyskać informacje o kształtowaniu się zjawiska na szczeblu makroekonomicznym. - jednostki naturalne - wartościowo ( ceny bieżące, ceny stałe) AMORTYZACJA - jest miara szybkości zmniejszania się wartości istniejącego zasobu kapitału ...

Inflacja - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Makroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 903

INFLACJA, proces wzrostu poziomu cen, powodujący niekontrolowane i nieakceptowane społecznie zmiany proporcji podziału dochodu narodowego. We współczesnej gospodarce światowej występuje ona powszechnie, choć z różnym nasileniem w poszczególnych krajach. Stopień nasilenia inflacji określa stopa infla...

Kolokwium zaliczeniowe

 • Politechnika Śląska
 • Makroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 588

1. Zosta*e* zatrudniony przez policj* do zbadania zwi*zku mi*dzy liczb* przest*pstw kryminalnych i wielko*ci bezrobocia. a/ Jak sprawdzisz t* hi-potez*? b/ Jakich danych potrzebujesz? c/ Podaj przyk*ad czynnika, kt*ry uznasz za sta*y? a/ b/ c/ 2.a/ Przy z*ej pogodzie trudno *owi* ryby. Na rysunku...

Podstawowe pojęcia z makroekonomii - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Makroekonomia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 819

Makroekonomia - podstawowe pojęcia Mikroekonomia - teoria cen czynników wytwórczych i zachowania podmiotów gospodarczych w zależności od kształtowania się cen, utargów, kosztów produkcji i zysków (w przypadku przedsiębiorstwa), lub cen dóbr konsumpcyjnych, dochodów i preferencji (w przypadku konsum...

Wykład - Model gospodarki rynkowej

 • Politechnika Śląska
 • Makroekonomia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1687

Makroekonomia dr Izabela Szupejko Wykład 1 Cechy Model gospodarki rynkowej Model gospodarki centralnie kierowanej Własność Prywatna Państwowa Liczba firm Duża ilość małych przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa duże - monopole państwowe Cena Ustala się na rynku Ustalana przez centralnego plan...

Wykład - Odpływy dochodów z gospodarstw domowych

 • Politechnika Śląska
 • Makroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 420

Makroekonomia dr Izabela Szupejko Wykład 2 Odpływy dochodów z gospodarstw domowych: oszczędności (S) - gdy, wydatki T - zbyt duże wydatki rządu przekraczają wielkość budżetu państwa - deficyt Jm Ex - sytuacja w początkowej fazie gospodarki, gdy trzeba kupować nowe technologie, surowce z zagran...

Wykład - Podział DN

 • Politechnika Śląska
 • Makroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 539

Makroekonomia dr Izabela Szupejko Wykład 3 Podział DN: Pierwotny - powstają dochody czynników wytwórczych osób, które biorą udział w wytwarzaniu w miejscu wytworzenia Wtórny - charakter przymusowy, odbywają się poprzez budżęt pańśtwa (nauczyciele, policjanci, lekarze, wojsko - ich dochody to wyd...

Wykład - Cykl Juglara

 • Politechnika Śląska
 • Makroekonomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1134

Makroekonomia dr Izabela Szupejko Wykład 4 Cykl Juglara to cykl, który wynosi od 8 do 11 lat (4 fazy: ożywienie, rozkwit, kryzys, depresja - po tych 4 fazach następują kolejne fazy od nowa) Ożywienie - inwestycje → zatrudnienie → dochody → popyt → ceny → ceny → produkcja. Oznacza to, że gospodark...

Wykład - Cykle długie N. D. Kondratiewa

 • Politechnika Śląska
 • Makroekonomia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 875

Makroekonomia dr Izabela Szupejko Wykład 5 Cykle długie N. D. Kondratiewa Analiza gospodarki Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Wziął pod uwagę stopy procentowe od kredytów i ceny hurtowe. I fala 1790-1851 roku II fala 1851-1896 roku III fala 1896-1920 roku (ma miejsce spadek i dalej badań n...

Wykład - Polityka fiskalna (podatkowa)

 • Politechnika Śląska
 • Makroekonomia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 434

Makroekonomia dr Izabela Szupejko Wykład 6 Polityka fiskalna (podatkowa): ekspansywna (stymulacyjna) - oddziaływanie w kierunku wzrostu globalnego popytu, np. przez zwiększenie wydatków państwa na inwestycje. Prowadzi do zwiększenia zatrudnienia, dochodów, popytu globalnego, wzrostu cen i produkc...