Dr Izabela Ostoj

note /search

Mikroekonomia - wykłady - Mechanizm rynkowy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Mikroekonomia
Pobrań: 1841
Wyświetleń: 6958

Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej.1. Klasyfikacje rynków:Ze względu na przedmiot obrotu:Rynek dóbr konsumpcyjnychRynek czynników produkcji (w tym: rynek pracy, rynek ziemi, rynek tytułów pr...

Gospodarowanie jako proces dokonywania wyborów- opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Mikroekonomia
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 2492

Temat 2: Gospodarowanie jako proces dokonywania wyborów. Potrzeby ludzi i ich klasyfikacje: Potrzeba - subiektywne odczuwanie braku, niezaspokojenia lub pożądania określonych warunków, lub rzeczy, które człowiek uważa za niezbędne do utrzymania go przy życiu, umożliwienia mu rozwoju itp. Cechy po...

Mechanizm rynkowy- opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Mikroekonomia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1421

Temat 4: Rynek i równowaga rynkowa. Ceny wolne a ceny regulowane. Klasyfikacje rynków: Ze względu na przedmiot obrotu: Rynek dóbr konsumpcyjnych Rynek czynników produkcji (w tym: rynek pracy, rynek ziemi, rynek tytułów prawnych do war...

Mikroekonomia - notatki z wykładów z całego semestru

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Mikroekonomia
Pobrań: 5698
Wyświetleń: 7007

Główne zagadnienia poruszane w nich dotyczą: geneza nazwy ekonomia i jej ewolucja, merkantyliści, Adam Smith, fizjokraci, rzadkość, implikacje rzadkości, definicje ekonomii, ekonomia pozytywna, ekonomia normatywna, mikroekonomia a makroekonomia, podmiot ekonomiczny, klasyfikacja podmiotów gospodarc...

Mikroekonomia - ćwiczenia - analiza rynku

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Mikroekonomia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2856

Można w niej znaleźć takie zagadnienia jak: analiza rynku, różnice pomiędzy mikro i makroekonomią, elastyczność popytu i podaży, inwestycje, koszty, koszty produkcji, równowaga na rynku. ...