Dr Izabela Krasińska

note /search

Książka i czasopisma adresowane do młodego odbiorcy dostępne w czyteln...

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2233

Porusza zagadnienia takie jak: rozwój bibliofilstwa, sytuacja w Królestwie Polskim po 1863, głód intelektualny. Notatka porusz zagadnienia takie jak: czasopisma, księgarze, Stanisław Arct, Edward Koliński Książka i czasopisma adresowane do młodego odbiorcy dostępne w czytelni - wypożyczalni i ksi...

Etapy procesu analitycznego

  • Uniwersytet Gdański
  • Chemia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

Chemia środ lab.1    1.  Podział zw na zakresy stężeń(ślady, mikro, ultra) zakresy.  2.  Próbka reprezentatywna  3.  Schemat od pobierania próbki do jaj analizowania  4.  Analit-  5.  Matryca  6.  Błędy w toku analitycznym  7.  Jednostki do zamiany ppm na mg/g itp.  8.  Próbka analitycza  ...

Metody ASA, ESA, ICP-ESA

  • Uniwersytet Gdański
  • Chemia środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

Chemia środ lab.3  1.  Plazma, jak powstaje, reakcje w plazmie,  2.  Schemat palnika, elementy aparatury  3.  Poj. Dokładność  4.  Prawo L-B  5.  Limity detekcji jednostki  6.  Rozwinięcie skrótów   7.  Schemat aparatury da ASA  8.  Przedzialy temp...

Przygotowanie próbki do analizy, proces mineralizacji

  • Uniwersytet Gdański
  • Chemia środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 553

Chemia środ lab. Z mineralizacji    1.  Czy wszystkie  techniki wymagaja pelnego rozkładu  2.  Omowic mineralizacje na mokro  3.  Omowic min na sucho  4.  Jednostki do zamiany  5.  Wady i zalety metod mineralizacji  ...

Toksykologiczna ocenia, błędy w analizie

  • Uniwersytet Gdański
  • Chemia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

Chemia środowiska –ostatnia  Źródła błędów  Dokładnośc i precyzja oznaczeń  Interferent  Materiał odniesienia certyfikowany  i ich rola   Rodzaje materiałów odniesienia  Dopuszczalna dawka dziennego pobrania  Współczynniki BAF, BMF, BCF  Synergizm i antagonizm  ...